I miss you less and less (Jag Saknar Dig Mindre Och Mindre)

Sueco

Jag Saknar Dig Mindre Och Mindre

Jag går i vinterskor på hösten
Alltid förberedd för storm
Jag kan tänka tills det knappt finns nått kvar
Jag har känslor utan uppehåll
Jag har förlorat en tävling
Men vunnit ett val
Har bestämt att stå helt utanför det där som jag blir ledsen av

Jag saknar dig mindre och mindre
Det kommer annat emellan och det är bra
Jag saknar dig mindre och mindre
Jag har glömt dig en vacker dag

När jag träffat gamla vänner har jag ingenting att säga dem
Dem ställer för många frågor och jag, jag bidrar inte med nån
Och jag kan ångra det lilla jag säger
Eller dra ett allvarligt skämt
Jag tycker mig höra vad dem tänker
Är hon sådär jämt

Oh jag saknar dig mindre och mindre
Det kommer annat emellan och det är bra
Jag saknar dig mindre och mindre
Jag har glömt dig en vacker dag

Jag kan sitta själv i parken
Tills solen har ändrat färgen i mitt hår
Jag kan offra allt jag har för ingenting
Jag sträcker mig så långt det går
Men jag behöver dig kom hit och rör om
Jag behöver nått att skriva om

Jag saknar dig mindre och mindre
Det kommer annat emellan och det är bra
Jag saknar dig mindre och mindre
Jag har glömt dig en vacker dag
Jag saknar dig mindre och mindre
Det kommer annat emellan och det är bra
Jag saknar dig mindre och mindre
Jag har glömt dig en vacker dag

Last edited by sacdegemecs on Domingo, 29/12/2013 - 18:46
See video
 Tentar alinhar
Inglês translation

I miss you less and less

I wear wintershoes in autumn
Always prepared for a storm
I can think until there's almost nothing left
I have feelings nonstop
I've lost a competition
But won a choice
Have decided to stay away from everything
that makes me sad

I miss you less and less
There's so much else in between and that's good
I miss you less and less
I have forgotten you, a beautiful day

When I've met old friends,
I have nothing to say to them
They ask to many questions and I,
I don't contribute with none
And I may regret the little I say
Or tell a serious joke
I think I can hear what they're thinking
Is she like that always

I miss you less and less
There's so much else in between and that's good
I miss you less and less
I have forgotten you, a beautiful day

I can sit by myself in the park
Until the sun has changed the color of my hair
I can offer everything I've got for nothing
I reach as far as possible
But I need you, come here and ambulate
I need something to write about

I miss you less and less
There's so much else in between and that's good
I miss you less and less
One of these days I've forgotten all about you
I miss you less and less
There's so much else in between and that's good
I miss you less and less
I have forgotten you, a beautiful day

Submetido por louise_FIN em Terça-feira, 24/04/2012 - 09:41
Last edited by louise_FIN on Quarta-feira, 04/06/2014 - 13:10
Agradeceu 137 vezes
Usuário
amy.scholte1 ano 39 semanas
jellyrcw112 anos 20 semanas
AussieJunkie3 anos 19 semanas
Convidado3 anos 30 semanas
Convidados agradeceram 133 vezes
Mais traduções de "Jag Saknar Dig Mindre Och Mindre"
Sueco → Inglês - louise_FIN
Comentários
jellyrcw11     julho 7th, 2013

I am not advanced at all in Swedish but does "Jag har glömt dig en vacker dag" mean something like "I have forgotten you, a beautiful day" ? Just my thoughts.

james.b.ross.710     maio 25th, 2014

I forgot you one beautiful day. Laughing out loud Jag har glömt dig en vacker dag

Yes, though I'm still a neophyte, I'm pretty sure that's gotta be it. Google translate concurs. But more to the point, It makes way more sense in the song, it's just a better lyric.