Mahal Ako ni Hesus

Inglês

Jesus loves me

Jesus loves me, this I know
For the Bible tells me so
Little ones to Him belong
They are weak but He is strong

chorus:
/// Yes, Jesus loves me ///
The Bible tells me so

Jesus loves me, He who died
Heaven's gate to open wide
He will wash away my sin
Let His little child come in

chorus:
.....
Jesus loves me loves me still
Though I'm very weak and ill
From His shining throne on high
Comes to watch me where I lie

chorus:
.....

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Tagalog

Mahal Ako ni Hesus

Mahal ako ni Hesus, ito'y aking alam
Pagkat ito ang sabi ng Bibliya
Ang mga bata sa Kanya nabibilang
Sila ay mahina, pero Siya ay malakas

Tama, mahal ako ni Hesus
Pagkat ito ang sabi ng Bibliya

Mahal ako ni Hesus, Siya na namatay
Upang ang pintuan ng langit ay bumukas ng maluwang
Siya ay maghuhugas ng aking mga kasalanan
Hayaang ang maliliit na bata ay makapasok

Mahal ako ni Hesus at ito'y hindi magbabago
Kahit na ako ay mahina at maysakit
Galing sa Kanyang trono
Ako'y Kanyang pinapanood

Submetido por gracenotes em Segunda-feira, 09/08/2010 - 14:51
Agradeceu 16 vezes
Convidados agradeceram 16 vezes
0
Seus pontos: Nenhum
Comentários