Chuông ngân vang (Jingle Bells)

Inglês

Jingle Bells

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

A day or two ago
I thought I'd take a ride
And soon Miss Fanny Bright
Was seated by my side
The horse was lean and lank
Misfortune seemed his lot
We got into a drifted bank
And then we got upsot

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh yeah

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Submetido por cherilyn em Segunda-feira, 14/12/2009 - 23:14
See video
 Tentar alinhar
Vietnamita translation

Chuông ngân vang

Mừng ngày Chúa sinh ra đời,
nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người,
cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa,
mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi
vui tiếng hát ca vang lừng.

Đêm Noel, đêm Noel
ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel, đêm đêm ta xin
ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên,
chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel,
ta hãy chúc nhau câu cười!

Mừng ngày Chúa ra đời,
nào mình cùng nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người,
cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa,
mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi
vui tiếng hát ca vang lừng.

Đêm Noel, đêm Noel,
ta hãy cùng vui lên!
Đêm Noel, đêm đêm ta xin
ơn trên ban hòa bình cho trần thế
Đêm Noel, chuông vang lên,
chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel, vui đêm Noel,
ta hãy chúc nhau câu cười!

Boong bing boong, boong bing boong,
chuông giáo đường thánh thót
Đêm Noel, chuông vang như mang
bao yêu thương lẫn trong ánh sao sáng
Boong bing boong, boong bing boong,
đêm giáng trần Thiên chúa
Xin dâng lên muôn kinh trong đêm
Thiên chúa giáng sinh ra đời.

Submetido por vinhtran em Sexta-feira, 26/08/2011 - 20:54
Comentários do autor:

Tác giả: Khuyết danh (trong trường hợp biết tác giả là lời Việt là ai, xin vui lòng chỉnh sửa)

Agradeceu 21 vezes
Convidados agradeceram 21 vezes
Por favor, ajuda a traduzir "Jingle Bells"
Comentários
Mauler     agosto 26th, 2011

Em, yeah, only 4 months left! Smile