فقط یک بوسه (Just A Kiss)

Inglês

Just A Kiss

Lying here with you so close to me
It’s hard to fight these feelings
When it feels so hard to breathe
Caught up in this moment
Caught up in your smile

I've never opened up to anyone
So hard to hold back
When I’m holding you in my arms
We don’t need to rush this
Let’s just take it slow

(Chorus)
Just a kiss on your lips
In the moonlight
Just a touch
Of the fire burning so bright
I don’t want to mess this thing up
I don’t want to push too far
Just a shot in the dark that you just might
Be the one I’ve been waiting for
My whole life
So baby I’m alright
With just a kiss goodnight

I know that if we give this a little time
It’ll only bring us closer
To the love we wanna find
It’s never felt so real
No, it’s never felt so right

(Chorus)

No, I don’t want say goodnight
I know it’s time to leave
But you’ll be in my dreams
Tonight
Tonight
Tonight

(Chorus)

Let’s do this right
With just a kiss goodnight
With a kiss goodnight
A kiss goodnight

Submetido por Hachiko89 em Sexta-feira, 20/05/2011 - 20:03
Last edited by sora14 on Quinta-feira, 25/07/2013 - 09:57
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

فقط یک بوسه

آرمیدن اینجا کنارت ، خیلی نزدیک به من ...
سخته که با این احساسات بجنگم ...
وقتی حتی سخته که نفس بکشم ...
گرفتار در این لحظه ...
گرفتارِ در لبخند تو ...
قبلاً با هیچ کسی حرف دلمو باز نکردم ...
خیلی سخته که جلوی خودمو بگیرم ...
وقتی که تو رو تو دستام(آغوش ام) نگه داشتم ...
لازم نیست که عجله کنیم ...
بزار که آروم پیش بره ...
فقط یک بوسه بر لبانت ...
در نور مهتاب ...
فقط یک لمسِ ...
آتشی که به روشنی می سوزد ...
نمی خوام که این رو خراب کنم ...
نمی خوام که تو رو تحت فشار بزارم ...
فقط یک تیر در تاریکی که ممکنه تو
همونی باشی، که من منتظرش بودم...
در تمام زندگی ام ...
پس عزیزم، من خوبم
فقط با یک بوسه شب بخیر
میدونم که اگه به رابطه مون کمی زمان بدیم ...
تنها ما رو نزدیک تر می کنه
به عشقی که دنبالش هستیم ...
هرگز اینقدر واقعی درک نشده ...
نه ، هرگز اینقدر درست به نظر نرسیده ...
نه ، من نمی خوام که شب بخیر بگم ...
میدونم که زمان خداحافظی رسیده
ولی تو در رویاهای من خواهی بود ...
امشب ...
امشب ...
امشب ...
بزار که این رو درست انجام بدیم ...
فقط با یک بوسه شب بخیر ...
فقط با یک بوسه شب بخیر ...
یک بوسه شب بخیر.

Submetido por drizzle em Sexta-feira, 11/05/2012 - 13:05
Comentários do autor:

اگر نکته ای در ترجمه(برای بهتر شدن) به نظرتون رسید ، حتماً بهم بگین ،خوشحال میشم .
Hamid.heyday@gmail.com

Agradeceu 8 vezes
Convidados agradeceram 8 vezes
Por favor, ajuda a traduzir "Just A Kiss"
Comentários