مرز (Kenar Süsü)

Persa translation

مرز

من مرز زندگی تو شدم
منظورم این است که خوب است حتی اگر من در زندگیت نباشم
تو مرگ را مانند یک تصادف جلوه می دهی
نبود من باعث نمیشود که کسی جالی خالی ام را حس کند
نگفته بودم،نپرسیده بودم
بی انکه به تو نگاه کنم می روم
و اطمینان دارم تو از ان قدر دانی میکنی
متوجه شده بودی که از درون شکسته ام؟
من هیچ شده ام
خسته شده ام از زوال
 
خودم را سیاه کرده ام
من وحشت کرده ام،سقوط کرده ام
برای هر چیزی گریه کرده ام
تو درون من خالص مانده ای
لبخند زدن را فراموش کردم
یا تبدیل به یک انسان کاملا سالم میشوم یا یک مالیخولیایی
چرا که به خودم گوش دادم
برای تو
 
Submetido por masih em Terça-feira, 04/09/2012 - 18:49
Agradeceu 10 vezes
Usuário
bijan.kardouni2 anos 7 semanas
leila_persian_girl3 anos 38 semanas
Convidados agradeceram 8 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (2 votos)
Mais traduções de "Kenar Süsü"
Turco → Persa - masih
5
Por favor, ajuda a traduzir "Kenar Süsü"
UsuárioPostado à
bijan.kardouni2 anos 7 semanas
5
leila_persian_girl3 anos 38 semanas
5
Comentários
leila_persian_girl     setembro 5th, 2012
5

so beautiful! Oups

bijan.kardouni     abril 5th, 2014
5

So nice and correct