مرز (Kenar Süsü)

مرز

من مرز زندگی تو شدم
منظورم این است که خوب است حتی اگر من در زندگیت نباشم
تو مرگ را مانند یک تصادف جلوه می دهی
نبود من باعث نمیشود که کسی جالی خالی ام را حس کند
نگفته بودم،نپرسیده بودم
بی انکه به تو نگاه کنم می روم
و اطمینان دارم تو از ان قدر دانی میکنی
متوجه شده بودی که از درون شکسته ام؟
من هیچ شده ام
خسته شده ام از زوال

خودم را سیاه کرده ام
من وحشت کرده ام،سقوط کرده ام
برای هر چیزی گریه کرده ام
تو درون من خالص مانده ای
لبخند زدن را فراموش کردم
یا تبدیل به یک انسان کاملا سالم میشوم یا یک مالیخولیایی
چرا که به خودم گوش دادم
برای تو

Submetido por masih em Terça-feira, 04/09/2012 - 18:49
Original:
Agradeceu 10 vezes
Usuário
bijan.kardouni1 ano 44 semanas
leila_persian_girl3 anos 22 semanas
Convidados agradeceram 8 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (2 votos)
Turco

Kenar Süsü

Video Lyrics
See video
Mais traduções de "Kenar Süsü"
Turco → Persa - masih
5
UsuárioPostado à
bijan.kardouni1 ano 44 semanas
5
leila_persian_girl3 anos 22 semanas
5
Comentários
leila_persian_girl     setembro 5th, 2012
5

so beautiful! Oups

bijan.kardouni     abril 5th, 2014
5

So nice and correct