Кралете на лекарствата (Kings of Medicine)

Inglês

Kings of Medicine

They're pickin' up pieces of me,
While they're pickin' up pieces of you.
In a bag you will be, before the day is over.
Were you looking for somewhere to be.
Or looking for someone to do.
Stupid me, to believe that I could trust in stupid you.
And on the back of my hand,
Were, directions I could understand.
Now that old buzzard Johnny Walker,
Has gone and ruined all our plans.
Our best-made plans.

Don't leave me here, to cast through time,
Without a map, or road sign.
Don't leave me here, my guiding light,
'Cause I, I, wouldn't know where to begin.
I asked the Kings of Medicine.

They're pickin' up pieces of me,
While they're pickin' up pieces of you.
Lying on ice you will be before the day is over.
It's a case in point baby,
That you never thought it through.
Stupid me, that I could depend on stupid you.
And on the tip of my tongue,
Were, words that came out all wrong.
'Cause they were drowned in Southern Comfort,
Left to dry-out in the Sun,
The noon-day Sun.

Don't leave me here, to cast through time,
Without a map, or road sign.
Don't leave me here, my guiding light,
'Cause I, I, wouldn't know where to begin.
I asked the Kings of Medicine,
But it seems that they've lost their powers.
Now all I'm left with is the hour.

Don't leave me here, to cast through time,
Without a map, or road sign.
Don't leave me here, my guiding light,
'Cause I, I, wouldn't know where to begin.
I asked the Kings of Medicine,
But it seems that they have lost their powers.
Now all I'm left with is the hour.

Don't leave me here,
Don't leave me here, oh no-oh,
I wouldn't know where to begin.

Submetido por pejuko em Segunda-feira, 25/01/2010 - 19:09
Last edited by crimson_antics on Segunda-feira, 04/11/2013 - 02:42
See video
 Tentar alinhar
Búlgaro translation

Кралете на лекарствата

Те отнемат частици от мен,
Докато отнемат частици от теб.
Ще бъдеш в чувал, преди да изтече деня.
Търсеше ли някъде да бъдеш
Или търсеше някого да оправиш?
Какъв глупак съм да повярвам, че мога да се доверя на глупак като теб.
На опакото на ръката ми
Имаше указания, които мога да разбера,
Но сега този стар лешояд Johnny Walker
Си отиде и съсипа всичките ни планове.
Нашите най-добри планове.

Не ме оставяй тук, да ме подхвърля времето,
Без карта или пътен знак.
Не ме оставяй тук, моя пътеводна светлина,
Защото аз, аз няма да знам откъде да започна.
Затова попитах Кралете на лекарствата*.

Те отнемат частици от мен,
Докато отнемат частици от теб.
Ще лежиш в моргата, преди да изтече деня.
Това е един пример, бейби,
Че никога не си мислил за последствията.
Какъв глупак съм, че допуснах да завися от глупак като теб.
На езика ми бяха
Думи, които прозвучаха погрешно,
Защото бяха удавени в Southern Comfort**,
Оставени да изтрезнеят в the Sun***,
Обедния брой на the Sun.

Не ме оставяй тук, да ме подхвърля времето,
Без карта или пътен знак.
Не ме оставяй тук, моя пътеводна светлина,
Защото аз, аз няма да знам откъде да започна.
Затова попитах Кралете на лекарствата,
Но изглежда, че те са загубили силата си.
Сега всичко, което ми остана е времето.

Не ме оставяй тук, да ме подхвърля времето,
Без карта или пътен знак.
Не ме оставяй тук, моя пътеводна светлина,
Защото аз, аз няма да знам откъде да започна.
Затова попитах Кралете на лекарствата,
Но изглежда, че те са загубили силата си.
Сега всичко, което ми остана е времето.

Не ме оставяй тук,
Не ме оставяй тук, о, не.
Няма да знам откъде да започна.

Submetido por kdravia em Quarta-feira, 25/04/2012 - 09:47
Comentários do autor:

* става дума за алкохола.
** Американска марка ликьор
*** Английски таблоид. Явно някой от групата е казал нещо в нетрезво състояние и е попаднал на страниците на жълтите вестници.

Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
UsuárioPostado à
3 anos 30 semanas
5
Comentários