Laibach

LetrasTraduçõesPedidos
Achtung Alemão Croata
Inglês
Sérvio
America Inglês 
Volk
Francês
Russo
Anglia Inglês 
Volk
Francês
B Mashina Inglês 
WAT
Árabe
Država Esloveno 
Laibach
Russo
Du bist unser Alemão 
WAT
España Inglês 
Volk
Francês
Francia Inglês 
Volk
Francês
Russo
Germania Inglês 
Volk
Espanhol
Francês
Russo
God Is God Inglês 
Jesus Christ Superstars
Croata
Húngaro
Sérvio
Italia Italiano 
Volk
Francês
Jesus Christ Superstar Inglês 
Jesus Christ Superstars
Croata
Message From The Black Star Inglês 
Jesus Christ Superstars
Russo
Nippon Inglês 
Volk
Francês
NSK Inglês 
Volk
Francês
Rossiya Inglês 
Volk
Croata
Francês
Russo
Slovania InglêsCroata
Húngaro
Tanz Mit Laibach Alemão Francês
Húngaro
Inglês
Russo
Sérvio
The Whistleblowers Inglês 
Spectre
Türkiye Inglês 
Volk
Croata
Francês
Russo
Under the Iron Sky Inglês 
Iron Sky OST
Húngaro
Russo
Vaticanae Italiano 
Volk
Francês
Yisra'el Inglês 
Volk
Francês
Zhonghuá Inglês 
Volk
Francês
Comentários