Turco

TítuloEscrito emEscrito sobreAutor
Site KurallarıTurcoTurcoParaphera
Idioms with stories -3InglêsTurcohcttp
Idioms with stories -2InglêsTurcohcttp
Idioms with storiesInglêsTurcohcttp
Turkish Music; Part 1, Pre-Islamic EraInglêsTurcopouria_zada
Useful IdiomsInglêsTurcohcttp
Turkish Short Hand- Türkçe kısaltmalarInglêsTurcoEmre Murat Bozer
Türkçede Sık Yapılan Yazım HatalarıInglês, TurcoTurcodunkelheit
"-DIr” (to be)InglêsTurcobogazici86
(ı/i/u/ü)mInglêsTurcoilkin
AdjectivesInglêsTurcobogazici86
BeginningsInglêsTurcoalp_er
Coagulate the verbs; sorulmaz, bulacaksın, atacaksın, arıyorsan, sandim, seviyorsanInglêsTurcoDorian
Conditional type (unreal past)InglêsTurcoilkin
DECLENSİON OF NOUNSInglêsTurcobogazici86
DRILLS ON THERE IS/THERE AREInglêsTurcobogazici86
iken, -(y)kenInglêsTurcoilkin
MINI-DIALOGUEInglêsTurcobogazici86
Mini-dictionaryInglêsTurcomarmaris
Mini-dictionary: days, months, seasonsInglêsTurcobogazici86
Mini-dictionary: SOME ADJECTİVESInglêsTurcobogazici86
Past simpleInglêsTurcoCaliph
PERSONAL PRONOUNSInglêsTurcobogazici86
QUESTION WORDS “NE” (WHAT) and “KİM” (WHO)InglêsTurcobogazici86
Simple Present TenseInglêsTurcoCaliph
Some phrasesInglêsTurcoalp_er
SOME USEFUL PHRASESInglêsTurcobogazici86
Some words which are used dailyInglêsTurcoVolcano1985
THE LETTER “Ğ”InglêsTurcobogazici86
THE PLURAL SUFFİX “-lAr”InglêsTurcobogazici86
Useful Phrases For LoversInglêsTurcobogazici86
VAR(DIR) ; THERE IS, THERE AREInglêsTurcobogazici86
VERB TO BE (am, is, are), OccupationsInglêsTurcoaylin
Verbs that have ing endingsInglêsTurcoaksios
Words from Macedonian languageInglêsTurcoSochko