La frumoasa aromână

Romanian (Aromanian)

Lea mushată armânâ

La musheata armânâ,
La shopatlu din vali
Totna` când trec
Î`nhi fatsi mirachi mari.
(bis)

Oh lele le oh,
Multu î`nhi ti`am tu vreari
Oh lele le oh,
Dă`nhi si`unâ bâsheari!

Ah armâna mea,
Trup ca di fildanâ
Cum sâ`nhi fac s`tsâ spun
Pi suflit nhi`am nâ rana.
(bis)

Oh lele le oh,
Multu î`nhi ti`am tu vreari
Oh lele le oh,
Dă`nhi si`unâ bâsheari!

Ah armâna mea,
Voi s`tsâ dzâc shi`un zbor
Câ tora cu tini
Mini voi s`mi însor.
(bis)

Oh lele le oh,
Multu î`nhi ti`am tu vreari
Oh lele le oh,
Dă`nhi si`unâ bâsheari!

Mas vrei tini gione
S`hiu înveasta tau`
Hai la mini acasâ
Ca`s adrăm harau`!
(bis)

Oh lele le oh,
Numtâ s`nâ fâtsemu
Oh lele le oh,
Sh`mari cor s`adrămu!
(bis)

Comentários do remetente:
See video
 Tentar alinhar
Romeno

La frumoasa aromână

La frumoasa aromână,
La șipotul din vale
Întotdeauna când trec
Mi se face mare dor.
(bis)

Oh lele le oh,
Mult eu te doresc,
Oh lele le oh,
Dă-mi o sărutare!

Ah, aromâna mea,
Trup ca vlăstarul,
Cum să fac să-ți spun
Că în suflet am o rană?
(bis)

Oh lele le oh,
Mult eu te doresc,
Oh lele le oh,
Dă-mi o sărutare!

Ah, aromâna mea,
Vreau să-ți zic o vorbă
Că acum cu tine
Eu vreau să mă însor.
(bis)

Oh lele le oh,
Mult eu te doresc,
Oh lele le oh,
Dă-mi o sărutare!

Mai vrei tu, băiete,
Să fiu neveasta ta?
Hai la mine acasă
Ca să ne înveselim!
(bis)

Oh lele le oh,
Nuntă să ne facem
Oh lele le oh,
Și mare horă să facem!
(bis)

Submetido por Calusarul em Domingo, 11/03/2012 - 11:36
Agradeceu 4 vezes
Convidados agradeceram 4 vezes
0
Seus pontos: Nenhum
Por favor, ajuda a traduzir "Lea mushată armânâ"
Comentários