یادگرفتن پرواز (Learning Τo Fly)

Persa translation

یادگرفتن پرواز

در دوردست ها، یک نوار سیاه
تا جایی که دیگه بازگشتی نیست، کشیده شده
پرواز رویا، روی زمین غرق باد
تنها ایستاده ام، و حس هام ازم دور می شن
جذابیتی کشنده من رو مبهوت کرده
چطور می تونم از این جذبه غیر قابل گذشت رها بشم؟
 
نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.... من!
 
نوک بالهام داره یخ می زنه
هشدار ناگهانی، فکر کردم فکر همه چیز رو کرده بودم
هیچ نشانگری نیست تا راهم رو پیدا کنم
سبک و خالی از احساس
 
تنها هدفم یادگرفتن پروازه
شرایط مناسب نیست، اما باید امتحان کنم
نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.....من!
 
(خلبان با برج مراقبت صحبت می کند تا از آمادگی شرایط مطمئن شود و اجازه پرواز بگیرد)
 
بالای این سیاره از روی یک بال و یک راز
هاله به هم ریخته من، رد مه در آسمان صاف
از گوشه چشمهای خیسم
آنسوی ابرها سایه ام رو در حال پرواز می بینم
ابرها با روح من سقف آسمان را می شکافند
 
هیچ حسی با این قابل مقایسه نیست
حرکات معلق، یک جور سعادت جاودانی
نمی تونم نگاهم رو از قوس آسمون بدزدم
زبانم در دهانم قفل شده، این ناتوان زمینی.....من!
 
Submetido por amirala_dd_1988 em Sexta-feira, 15/06/2012 - 13:50
Agradeceu 4 vezes
Usuário
abbas.safaraie1 ano 14 semanas
3133 anos 21 semanas
Convidados agradeceram 2 vezes
Inglês

Learning Τo Fly

See video
Idioms from "Learning Τo Fly"
Comentários
The Princess     junho 18th, 2012

This was not an easy one to translate Smile thanks

Future Dr. Juanita     setembro 12th, 2015

Lyrics for Learning To Fly have been editted.