Σπίτι από Lego (Lego House)

Inglês

Lego House

I’m gonna pick up the pieces,
And build a Lego house
When things go wrong we can knock it down

My three words have two meanings,
There’s one thing on my mind
It’s all for you

And it’s dark in a cold December, but I’ve got ya to keep me warm
And if you’re broken I’ll mend ya and keep you sheltered from the storm that’s raging on

I’m out of touch, I’m out of love
I’ll pick you up when you’re getting down
And out of all these things I’ve done I think I love you better now

I’m out of sight, I’m out of mind
I’ll do it all for you in time
And out of all these things I’ve done I think I love you better now

I’m gonna paint you by numbers
And colour you in
If things go right we can frame it, and put you on a wall

And it’s so hard to say it but I’ve been here before
And I’ll surrender up my heart
And swap it for yours

I’m out of touch, I’m out of love
I’ll pick you up when you’re getting down
And out of all these things I’ve done I think I love you better now

I’m out of sight, I’m out of mind
I’ll do it all for you in time
And out of all these things I’ve done I think I love you better now

Don’t hold me down
I think my braces are breaking and it’s more than I can take

And if it’s dark in a cold December, but I’ve got ya to keep me warm
And if you’re broken I’ll mend ya and keep you sheltered from the storm that’s raging on

I’m out of touch, I’m out of love
I’ll pick you up when you’re getting down
And out of all these things I’ve done I think I love you better now

I’m out of sight, I’m out of mind
I’ll do it all for you in time
And out of all these things I’ve done I think I love you better now

Submetido por Ghosts with just voices_ em Domingo, 26/02/2012 - 13:05
 Tentar alinhar
Grego translation

Σπίτι από Lego

Θα μαζέψω τα κομμάτια,
και θα χτίσω ένα σπίτι από Lego
όταν τα πράγματα πάνε στραβά μπορούμε να το γκρεμίσουμε

Οι τρεις λέξεις μου έχουν δύο νοήματα,
Υπάρχει ένα πράγμα στο μυαλό μου
Είναι όλα για σένα

Και είναι σκοτεινά σε έναν κρύο Δεκέμβριο, αλλά έχω εσένα για να με κρατάς ζεστό
Και αν είσαι "σπασμένη" θα σε θεραπεύσω και θα σου δώσω καταφύγιο από την καταιγίδα που μαίνεται

Είμαι εκτός πραγματικότητος, είμαι εκτός αγάπης
Θα σε ανεβάσω όταν θα στενοχωριέσαι
Και από όλα τα πράγματα που έχω κάνει νομίζω ότι σε αγαπάω καλύτερα τώρα

Είμαι αόρατος, είμαι εκτός
Θα τα κάνω όλα για σένα εν καιρώ
Και από όλα τα πράγματα που έχω κάνει νομίζω ότι σε αγαπάω καλύτερα τώρα

Θα σε ζωγραφίσω με αριθμούς
Και θα σε χρωματίσω
Εάν τα πράγματα πάνε καλά μπορούμε να το κορνιζάρουμε, και να βάλουμε στον τοίχο

Και είναι τόσο δύσκολο να το πω αλλά έχω ξαναπάει εδώ
Και θα οχυρώσω την καρδιά μου
Και θα την αλλάξω με την δική σου

Είμαι εκτός πραγματικότητος, είμαι εκτός αγάπης
Θα σε ανεβάσω όταν θα στενοχωριέσαι
Και από όλα τα πράγματα που έχω κάνει νομίζω ότι σε αγαπάω καλύτερα τώρα

Είμαι αόρατος, είμαι εκτός
Θα τα κάνω όλα για σένα εν καιρώ
Και από όλα τα πράγματα που έχω κάνει νομίζω ότι σε αγαπάω καλύτερα τώρα

Μην με συγκρατείς
Νομίζω ότι τα σιδεράκια μου σπάνε και είναι περισσότερο από όσο μπορώ να αντέξω

Και είναι σκοτεινά σε έναν κρύο Δεκέμβριο, αλλά έχω εσένα για να με κρατάς ζεστό
Και αν είσαι "σπασμένη" θα σε θεραπεύσω και θα σου δώσω καταφύγιο από την καταιγίδα που μαίνεται

Είμαι εκτός πραγματικότητος, είμαι εκτός αγάπης
Θα σε ανεβάσω όταν θα στενοχωριέσαι
Και από όλα τα πράγματα που έχω κάνει νομίζω ότι σε αγαπάω καλύτερα τώρα

Είμαι αόρατος, είμαι εκτός
Θα τα κάνω όλα για σένα εν καιρώ
Και από όλα τα πράγματα που έχω κάνει νομίζω ότι σε αγαπάω καλύτερα τώρα

Submetido por kori em Quarta-feira, 31/10/2012 - 08:50
Agradeceu 5 vezes
Convidados agradeceram 5 vezes
Comentários