Остави момчето да плаче (Let a Boy Cry)

Inglês

Let a Boy Cry

I pass through noise and silence, I walk alone
It's a beautiful day, it's raining and it's cold
Reflected onto the wet pavement,
can you see what I see?
The trembling image of my eyes that are still free
I pass through noise and silence, I walk alone
It's a beautiful day, it's raining and it's cold
Reflected onto the wet pavement,
can you see what I see?
The trembling image of my eyes that are still free

And they say silver, I choose gold
I'm not afraid to be alone
Someone will judge his gentle soul
Let the boy cry and he will know

CHORUS:
And they say silver I choose gold
I've never done as I've been told
And they say silver I choose gold
I've never done as I've been told
And they say silver I choose gold
I've never done as I've been told
And they say silver I choose gold
I've never done as I've been told

You're always waiting for somebody and you don't like yourself
They made you change, do you remember when you were someone else
Soldiers and dolls won't give away my childhood dreams
I was a pirate, I conquered, and I sailed free
You're always waiting for somebody and you don't like yourself
They made you change, do you remember when you were someone else
Soldiers and dolls won't give away my childhood dreams
I was a pirate, I conquered, and I sailed free

And they say silver, I choose gold
I'm not afraid to be alone
Someone will judge her crazy soul
Let the girl fight and she will know
And they say silver, I choose gold
I'm not afraid to be alone
Someone will judge his gentle soul
Let the boy cry and he will know

Submetido por Alek Sandar em Quinta-feira, 16/08/2012 - 20:05
 Tentar alinhar
Macedônio translation

Остави момчето да плаче

Минувам низ шум и тишина, чекорам сам(а)
Денес е убав ден, паѓа дожд и студено е
Пресликано на водениот плочник,
гледаш ли исто што и јас?
Потресна слика на мојте очи, кои сеуште слободни се
Минувам низ шум и тишина, чекорам сам(а)
Денес е убав ден, паѓа дожд и студено е
Пресликано на водениот плочник,
гледаш ли исто што и јас?
Потресна слика на мојте очи, кои сеуште слободни се

Ми велат сребро, одбирам злато
Не се плашам да бидам сам(а)
Некој ќе фрли суд врз неговата нежна душа
Остави го момчето да плаче, така ќе научи

Рефрен:
Ми велат сребро, одбирам злато
И не правам ко што велат
Ми велат сребро, одбирам злато
И не правам ко што велат
Ми велат сребро, одбирам злато
И не правам ко што велат
Ми велат сребро, одбирам злато
И не правам ко што велат

Секојпат некого ти чекаш, не си се
допаѓаш
Успеале и да те сменат, дали помниш кога
беше друг(а)
Војници и кукли не ги оддаваат мојте детски сни
Бев пират, освоив и отпловив
Секојпат некого ти чекаш, не си се
допаѓаш
Успеале и да те сменат, дали помниш кога
беше друг(а)
Војници и кукли не ги оддаваат мојте детски сни
Бев пират, освоив и отпловив

Ми велат сребро, одбирам злато
Не се плашам да бидам сам(а)
Некој ќе фрли суд врз нејзината луда душа
Остави го девојчето да се бори, така ќе научи
Ми велат сребро, одбирам злато
Не се плашам да бидам сам(а)
Некој ќе фрли суд врз неговата нежна душа
Остави го момчето да плаче, така ќе научи

Submetido por Alek Sandar em Quinta-feira, 16/08/2012 - 20:05
Comentários