دروغها (Lies)

Inglês

Lies

 

Bound at every limb by my shackles of fear
Sealed with lies through so many tears
Lost from within, pursuing the end
I fight for the chance to be lied to again

You will never be strong enough
You will never be good enough
You were never conceived in love
You will not rise above

(Chorus)
They'll never see
I'll never be
I'll struggle on and on to feed this hunger
Burning deep inside of me

But through my tears breaks a blinding light
Birthing a dawn to this endless night
Arms outstretched, awaiting me
An open embrace upon a bleeding tree

Rest in me and I'll comfort you
I have lived and I died for you
Abide in me and I vow to you
I will never forsake you

(Chorus...)

Submetido por Miley_Lovato em Sábado, 29/10/2011 - 14:40
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

دروغها

Versões: #1#2

دستبندهای ترس تمام وجودم رو محدود کردند
با دروغ مهر و موم شد,میون اشکهای زیاد
از درون گم شدم,بدنبال انتها هستم
من دنبال موقعیتی هستم تا دورباره بهم دروغ بگند

تو هیچوقت به اندازه ی کافی قوی نخواهی بود
تو هیچوقت به اندازه ی کافی خوب نخواهی بود
تو هیچوقت به صورت یه عاشق تصور نشدی
تو به اون بالا صعود نمیکنی

قسمت همخوانی
اونها هیچوقت نخواهند دید
که من هیچوقت به اونی که میخوام تبدیل نخواهم شد
من تقلا میکنم تا این اشتیاق رو ارضا کنم
که توی عمق وجودم میسوزه

اما بین اشکهام یه نور خیره کننده شروع به درخشش میکنه
برای این شب پایان ناپذیر یه طلوع زاده میشه
یه آغوش باز منتظر منه
یه آغوش باز بالای یه درخت آغشته به خون

درون من استراحت کن,من به تو دلداری خواهم داد
زندگی و مرگ من بخاطر تو بود
به انتطار من بمون,بهت قول میدم
که هیچوقت فراموشت نکنم

قسمت همخوانی

Submetido por minuch em Segunda-feira, 23/04/2012 - 12:31
Agradeceu 4 vezes
Convidados agradeceram 4 vezes
Comentários