The letter (List)

Polonês

List

Aniele mój, szukałam Cię, kiedy szczęście porwał wiatr
Gdy złe słowa splotły sieć, nikt nie słyszał serca skarg
Mój świat umierał w snach, myśli wrogiem stały się
Moje serce lustrem jest i ciągle jeszcze szuka sił, by wybaczyć

Tyle nieotartych łez zanim los przytulił mnie
Tyle pustych dni nim uwolniłam się z tamtych chwil
Każdy dzień oddala gniew, bo jego ramię siłą jest
Ocaliła mnie czułość wyśniona i spełniona

Ten lęk uwięził mnie, nikt nie słyszał dźwięku łez
Utonęłam w żalu, by znów narodzić się
A dziś już nie pamiętam nic, czas uspokoił sny
Uwolniłam się, by żyć, by nie otruć świata smutkiem łez
Więc nie pytaj mnie...

Ile popłynęło łez zanim los przywrócił sens
Ile pustych dni nim uwolniłam się z tamtych chwil
Każdy dzień oddala gniew, bo jego ramię siłą jest
Ocaliła mnie czułość wyśniona i spełniona

Aniele mój, Ty wiedziałeś i cierpiałeś tak jak ja
Przyrzekam Ci więc, że każdy mój dzień
Będzie światłem tych, którzy zgubią się

Tyle pustych dni nim uwolniłam się z tamtych chwil
Każdy dzień oddala gniew, bo jego ramię siłą jest
Ocaliła mnie czułość wyśniona i spełniona
Twoja czułość...

See video
 Tentar alinhar
Inglês translation

The letter

My angel I looked for you when the wind took the hapiness away,
When bad words intertwined the web, no one heard complaits of (my) heart
My world was dying in dreams, thoughts have become an enemy
My heart is a mirror, and it's still looking for strenght to forgive...

So much tears which was not whiped before the fate hugged me
So much empty days before I released myself from those moments
Every day is moving away anger becouse his arm is the strenght
The dreamed and fulfilled tenderess saved me...

This fear trapped me, no one heard sound of (my) tears.
I drowned in sorrow to be born anew
And today I don't remeber anything, the time calmed my dreams
I freed myself to live, to not poison the world by the sadness of the tears.
So don't ask me...

How many tears flowned before fate give back the sense
How much empty days before I freed from those moments
Every day is moving away anger becouse his arm is the strenght
The dreamed and fulfilled tenderness saved me...

My angel you knew and you suffered just like me
So I promise you that my every day
Will be the light for those who will lost

So much empty days before I freed from those moments
Every day is moving away anger becouse his arm is the strenght
The dreamed and fulfilled tenderess was save me...
Your tenderness...

Submetido por Anisha em Quarta-feira, 16/05/2012 - 20:24
Agradeceu 4 vezes
Convidados agradeceram 4 vezes
Comentários