عشق (Love)

Tradução para Persa

عشق

برگرد و من را آزاد کن
از این مسافت بی کران
عشق یک ابهام است
فاصله مرا به کام مرگ می کشاند
 
برگرد، تو را نیاز دارم
تو عشقی هستی که یافته ام
احساس می کنم فراتر از زمین قرار گرفته ام
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
و آیا من در حال رویا پردازی هستم؟
در این شب چه احساسی نسبت به تو و خود دارم؟
 
و آیا من در حال رویا پردازی هستم؟
عشق تو را احساس می کنم
زمانی که تو را سخت (در آغوش) می فشارم
 
می خواهم به تو عشق بورزم
تو کسی هستی که
من نیاز دارم
و می خواهم سراسر عشقی را که دارم
با لبانم به تو تقدیم کنم
 
چنین احساسی دارم و وقتی آن را به زبان می آورم یعنی واقعا چنین است
چرا که تو تنها کسی هستی که من در این شب احساسش می کنم
 
برگرد و من را آزاد کن
از این مسافت بی کران
عشق یک ابهام است
فاصله مرا به کام مرگ می کشاند
 
برگرد، تو را نیاز دارم
تو عشقی هستی که یافته ام
احساس می کنم فراتر از زمین قرار گرفته ام
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
Go!
 
برگرد و من را آزاد کن
از این مسافت بی کران
عشق یک ابهام است
فاصله مرا به کام مرگ می کشاند
 
برگرد، تو را نیاز دارم
تو عشقی هستی که یافته ام
احساس می کنم فراتر از زمین قرار گرفته ام
تو مرا به بازیچه خواهی گرفت
 
Submetido por Rosha em Terça-feira, 17/07/2012 - 16:17
Comentários do autor:

There were a few mistakes on the lyrics, so I looked on some other website and corrected them.
در متن شعر تعدادی غلط وجود داشت که با استفاده از چند سایت دیگر سعی کردم آن ها را تصحیح کنم.

Agradeceu 2 vezes
Usuário
firooze684 anos 36 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
Inglês

Love

Come back and set me free
Now from infinity
Love is a mistery
Distance is killing me
 
Come back I need you now
You are the love I found
I feel above the ground
 

Mais

Comentários