От любов към дъщеря си (For The Love Of A Daughter)

Inglês

For The Love Of A Daughter

Four years old with my back to the door
All I could hear was the family war
Your selfish hands always expecting more
Am I your child or just a charity ward?

You have a hollowed out heart
But it's heavy in your chest
I try so hard to fight it but it's hopeless
Hopeless, you're hopeless

Oh, father, please, father
I'd love to leave you alone
But I can't let you go
Oh, father, please, father
Put the bottle down
For the love of a daughter
Oh

It's been five years since we've spoken last
And you can't take back
What we never had
Oh, I can be manipulated
Only so many times,
Before even "I love you"
Starts to sound like a lie

You have a hollowed out heart
But it's heavy in your chest
I try so hard to fight it but it's hopeless
Hopeless, you're hopeless

Oh, father, please, father
I'd love to leave you alone
But I can't let you go
Oh, father, please, father
Put the bottle down
For the love of a daughter

Don't you remember I'm your baby girl?
How could you push me out of your world,
Lied to your flesh and your blood,
Put your hands on the ones that you swore you loved?
Don't you remember I'm your baby girl?
How could you throw me right out of your world?
So young when the pain had begun
Now forever afraid of being loved

Oh, father, please, father
I'd love to leave you alone
But I can't let you go
Oh, father, please, father

Oh, father, please, father
Put the bottle down
For the love of a daughter
For the love of a daughter

Submetido por Miley_Lovato em Sexta-feira, 28/10/2011 - 14:00
Last edited by Miley_Lovato on Terça-feira, 18/06/2013 - 12:48
See video
 Tentar alinhar
Búlgaro translation

От любов към дъщеря си

Четиригодишна, с гръб към вратата.
Всичко, което чувах бяха семейните скандали.
Твоите егоистични ръце винаги очакват повече,
аз твое дете ли съм или награда за благотворителност?

Имаш свято сърце,
но то тежи в гърдите ти.
Опитах се да се боря с това, но е безнадеждно...
Безнадеждно, ти си безнадежден.

Ох, татко, моля те, татко,
с удоволствие бих те оставила на мира,
но не мога да те пусна!
Ох, татко, моля те, татко,
остави бутилката
от любов към дъщеря си.

Изминаха пет години, откакто говорихме за последно.
И не можеш да си върнеш
това, което никога не сме имали.
Мога да бъда манипулирана
само толкова пъти,
преди дори "Обичам те"
да ми звучи като лъжа.

Имаш свято сърце,
но то тежи в гърдите ти.
Опитах се да се боря с това, но е безнадеждно...
Безнадеждно, ти си безнадежден.

Ох, татко, моля те, татко,
с удоволствие бих те оставила на мира,
но не мога да те пусна!
Ох, татко, моля те, татко,
остави бутилката
от любов към дъщеря си.

Не помниш ли, че съм твоето малко момиче?
Как можа да ме изгониш от света си,
да лъжеш собствената си плът и кръв,
да посегнеш на тези, които се закле да обичаш?!
Не помниш ли, че съм твоето малко момиче?
Как можа да ме изхвърлиш от света си?
Бях толкова млада, когато болката започна,
сега завинаги ще ме е страх да бъда обичана.

Ох, татко, моля те, татко,
с удоволствие бих те оставила на мира,
но не мога да те пусна!
Ох, татко, моля те, татко...

Ох, татко, моля те, татко,
остави бутилката
от любов към дъщеря си.
От любов към дъщеря си.

Submetido por Kickster em Quarta-feira, 20/08/2014 - 09:31
Agradeceu 2 vezes
Usuário
nesi035639 semanas 3 dias
Miley_Lovato1 ano 13 semanas
Comentários