عشق زندگی ام (Love of my life)

عشق زندگی ام

عشق ِ زندگی ام، تو مرا رنجاندی
قلبم را شکستی، و حالا ترکم می کنی
عشق ِ زندگی ام، نمی توانی ببینی؟
(عشق) را برگردان، (عشق) را برگردان
آن را از من نگیر، چون تو نمی دانی
برای من چقدر ارزشمند است

عشق ِ زندگی ام، ترکم نکن
عشقم را گرفتی، و حالا تنهایم می گذاری
عشق ِ زندگی ام، نمی توانی ببینی؟
(عشق) را برگردان، (عشق) را برگردان
آن را از من نگیر، چون نمی دانی
چقدر برایم ارزشمند است

وقتی این ماجرا تمام شود
و همه چیز بگذرد
تو (حتی) به یاد هم نخواهی آورد
(اما من) وقتی پیر تر شوم
آنجا خواهم بود تا به یادت آورم
که چطور هنوز دوستت دارم- هنوز دوستت دارم

برگرد-زود برگرد
خواهش می کنم (عشق) را برایم به خانه برگردان
چون نمی دانی که چقدر برایم ارزشمند است
عشق ِ زندگی ام
عشق ِ زندگی ام

Submetido por The Princess em Segunda-feira, 18/06/2012 - 19:56
Original:
Agradeceu 6 vezes
Usuário
firooze682 anos 38 semanas
Convidados agradeceram 5 vezes
Inglês

Love of my life

Video Lyrics
See video
UsuárioPostado à
amirala_dd_19883 anos 34 semanas
5
Comentários