عشق زندگی ام (Love of my life)

Persa translation

عشق زندگی ام

عشق ِ زندگی ام، تو مرا رنجاندی
قلبم را شکستی، و حالا ترکم می کنی
عشق ِ زندگی ام، نمی توانی ببینی؟
(عشق) را برگردان، (عشق) را برگردان
آن را از من نگیر، چون تو نمی دانی
برای من چقدر ارزشمند است
 
عشق ِ زندگی ام، ترکم نکن
عشقم را گرفتی، و حالا تنهایم می گذاری
عشق ِ زندگی ام، نمی توانی ببینی؟
(عشق) را برگردان، (عشق) را برگردان
آن را از من نگیر، چون نمی دانی
چقدر برایم ارزشمند است
 
وقتی این ماجرا تمام شود
و همه چیز بگذرد
تو (حتی) به یاد هم نخواهی آورد
(اما من) وقتی پیر تر شوم
آنجا خواهم بود تا به یادت آورم
که چطور هنوز دوستت دارم- هنوز دوستت دارم
 
برگرد-زود برگرد
خواهش می کنم (عشق) را برایم به خانه برگردان
چون نمی دانی که چقدر برایم ارزشمند است
عشق ِ زندگی ام
عشق ِ زندگی ام
 
Submetido por The Princess em Segunda-feira, 18/06/2012 - 19:56
Agradeceu 7 vezes
Usuário
Karim1451 semanas 1 dia
firooze683 anos 40 semanas
Convidados agradeceram 5 vezes
Inglês

Love of my life

Love of my life - you've hurt me
You've broken my heart and now you leave me
Love of my life can't you see
Bring it back, bring it back
 

Mais

UsuárioPostado à
amirala_dd_19884 anos 36 semanas
5
Comentários