من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم (Love You Like A Love Song)

Tradução para Persa

من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم

Versões: #1#2
قبل از ما بار ها گفته شده و به پایان رسیده
 
قبلا در مورد تمام افکار و احساسات زیبا خوانده شده
 
و گمون کنم الآن یکی دیگه از اون ها رو داریم
 
پس تو یه ملودی هستی که حالا حالا ها با بهترینشون نواخته میشی
 
تو زیبا هستی ، مانند یک رویا که به حقیقت تبدیل میشه ، خارق العاده ای
 
با یک قلب مملو از معجزه و ترانه
 
تو زندگی منو دوباره نجات دادی
 
و عزیزم میخوام بدونی که
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
و من این قسمت رو تکرار میکنم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
و من این قسمت رو تکرار میکنم
 
پسر تو بطور مداوم مثل یه سمفونی با ذهن من بازی کردی
 
هیچ راهی برای توصیف اونچه که تو با من کردی وجود نداره
 
تو هر کاری خواستی با من کردی
 
و مثل این میمونه که من نجات پیدا کردم
 
راحت شدم
 
من با آینده ای که تو برایم تصویر کرده بودی هیپنوتیزم شدم
 
تو جادویی هستی ، مثل یه ترانه ای ، زیبایی
 
و عزیزم میخوام بدونی که
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
و من این قسمت رو تکرار میکنم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
و من این قسمت رو تکرار میکنم
 
هیچ کس این موضوع رو رد نیمکنه که
 
تو تنها کسی هستی که در اهنگ های من وجود داره
 
موسیقی ای در قلب من ، این چیزیه که تو هستی
 
آهنگی که تا ابد نواخته خواهد شد
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
و من این قسمت رو تکرار میکنم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عزیزم ، من مثل یه آهنگ عاشقونه به تو عشق می ورزم
 
عاشقتم مثل یه آهنگ عاشقونه
 
مترجم :James blunt
submiter : sam037
 
Submetido por sam037 em Quinta-feira, 05/01/2012 - 19:19
Agradeceu 17 vezes
Usuário
N.F.49 semanas 1 dia
sina.rz3 anos 31 semanas
Convidados agradeceram 15 vezes
Inglês

Love You Like A Love Song

It's been said and done
Every beautiful thought's been already sung
And I guess right now here's another one
So your melody will play on and on, with the best of 'em
You are beautiful, like a dream come alive, incredible
A center full of miracle, lyrical
You've saved my life again
And I want you to know baby
 

Mais

Comentários