Prispivna pesna (Приспивна песна) [ Lullaby ]

Inglês

Lullaby

Send a wish upon a star
Do the work and you'll go far
Send a wish upon a star
Make a map and there you are

Send a hope upon a wave
A dying wish before the grave
Send a hope upon a wave
For all the souls you failed to save

And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell
Of a life spent trying to do well
And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell
Of a life spent trying to do well

Send a question in the wind
It's hard to know where to begin
So send the question in the wind
And give an answer to a friend

Place your past into a book
Put in everything you ever took
Place your past into a book
Burn the pages let them cook

And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell
Of a life spent trying to do well
And you stood tall
Now you will fall
Don't break the spell
Of a life spent trying to do well

[Repeat chorus]

Send a wish upon a star
Send a wish upon a star

Submetido por didzsi em Domingo, 26/02/2012 - 15:20
See video
 Tentar alinhar
Macedônio translation

Prispivna pesna (Приспивна песна)

Прати желба на некоја ѕвезда
Изработи си ја работата и далеку ќе стасаш
Прати желба на некоја ѕвезда
Направи карта, и ете си

Прати надеж по некој бран
Смртна желба пред гробот
Прати надеж по некој бран
За сите души кои не успеа да ги спасиш

И ти беше високо
Ама сега ќе паднеш ниско
Не прекинувај ја магијата
Во живото поминат во обид да направиш добро
И ти беше високо
Ама сега ќе паднеш ниско
Не прекинувај ја магијата
На животот поминат во обид да направиш добро

Прати прашање по ветрот
Тешко е да дознаеш од каде да почнеш
Па, прати го прашањето по ветрот
И одговори му на пријателот

Смести си го минатото во книга
Вметни сè што некогаш си земал
Смести си го минатото во книга
Запали ги страниците, нека горат

И ти беше високо
Ама сега ќе паднеш ниско
Не прекинувај ја магијата
Во живото поминат во обид да направиш добро
И ти беше високо
Ама сега ќе паднеш ниско
Не прекинувај ја магијата
На животот поминат во обид да направиш добро

[рефрен]

Прати желба по некоја ѕвезда
Прати желба по некоја ѕвезда

Submetido por ivank23 em Terça-feira, 15/05/2012 - 23:12
Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
Comentários