Македонско девойче

Macedônio

Makedonsko Devojče (Македонско девојче)

Македонско девојче,
китка шарена,
во градина набрана
дар подарена,

Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.

Нема ѕвезди полични
од твоите очи,
да се ноќе на небо,
ден ќе раздени.

Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.

Кога коси расплети
како коприна
лична е, и полична,
од самовила.

Дали има н' овој бели свет
поубаво девојче од Македонче?
Нема, нема не ќе се роди
поубаво девојче од Македонче.

Кога песна запее
славеј натпее,
кога оро заигра
срце разигра.

Makedonsko devojče
kitka šarena
vo gradina nabrana
dar podarena

dali ima na ovoj beli svet
poubavo devojče od makedonče
nema nema i ne kje se rodi
poubavo devojče od makedonče

nema dzvezdi polični
od tvoite oči
da se nokje na nebo
den kje razdeni

dali ima na ovoj beli svet
poubavo devojče od makedonče
nema nema i ne kje se rodi
poubavo devojče od makedonče

Koga kosi raspleti
kako koprina
lična e i polična
od samovila

dali ima na ovoj beli svet
poubavo devojče od makedonče
nema nema i ne kje se rodi
poubavo devojče od makedonče

Koga pesna zapee
slavej natpee
koga oro zaigra
srce razigra

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Búlgaro

Македонско девойче

Versões: #1#2

Македонско девойче
китка шарена
В градина набрана
дар подарена

Дали има този бели свят
по-хубаво девойче от македонче
няма няма не ще се роди
по-хубаво девойче от македонче

Нема звезди полични
от твоите очи
да са нощем на небе
ден ще раздени

Дали има този бели свят
по-хубаво девойче от македонче
няма няма не ще се роди
по-хубаво девойче от македонче

Кога коси разплете
като коприна
Лична си и по-лична
от самодива

Дали има този бели свят
по-хубаво девойче от македонче
Нема нема не ще се роди
по-хубаво девойче от македонче

Кога песен запее
славей надпеее
Кога хоро заигра
сърце разигра

Submetido por filip_translator em Segunda-feira, 27/09/2010 - 11:35
Agradeceu 2 vezes
Convidados agradeceram 2 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
UsuárioPostado à
panacea4 anos 16 semanas
5
Comentários
rosa_odorata     setembro 27th, 2010

Изречението "да се нощно на небе" не се разбира, няма смисъл.
The sentence "да се нощно на небе" has got no point, doesn`t make any sense.

овой = този

ILMYMIK     outubro 6th, 2010

Дали си българин, ако не знаеш някои съществени неща за езика?
И аз съм от този край, но правя ралика. Make a difference!