دروغگو (Mentiroso )

Espanhol

Mentiroso

 

Yo no soy aquel
que tú te imaginabas,
yo no soy aquel
que el mundo te ofreció,
en el que tú ciegamente confiabas,
el hombre de tus sueños, ese no soy yo.

Si alguna vez,
mirándote a los ojos
yo te robé
un trozo de ilusión,
te juro hoy no quise hacerte daño,
Y si he fallado en algo, te pido perdón.

Mentiroso,
porque sé que te he engañado
para estar aquí a ti lado,
cuántas cosas una vez te prometí.
Mentiroso,
pero es que te quiero tanto,
tú no te imaginas cuánto
y de eso si que nunca te menti.
Ay mentiroso.
´
Yo no soy aquel
que tú te imaginabas,
yo no soy aquel
que el mundo te ofreció,
en el que tú ciegamente confiabas,
el hombre de tus sueños, ese no soy yo.

Si alguna vez,
mirándote a los ojos
yo te robé
un trozo de ilusión,
te juro hoy no quise hacerte daño,
Y si he fallado en algo, te pido perdón.

Mentiroso,
porque sé que te he engañado
para estar aquí a ti lado,
cuántas cosas una vez te prometí.
Mentiroso,
pero es que te quiero tanto,
tú no te imaginas cuánto
y de eso si que nunca te menti.
Ay Mentiroso.
Ay Mentiroso.

Submetido por Marci30 em Sábado, 02/06/2012 - 14:22
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

دروغگو

Versões: #1#2

من اونی نیستم
که تو تصور میکردی
من اونی نیستم
که دنیا بهت تقدیم کرد
کسی که تو کور کورانه بهش اعتماد کردی
مرد رؤیاهای تو،این من نیستم.
اگه بعضی وقتا
به چشمات نگاه میکردم
تو رو دزدیم
تکه ای از خیالاتم
امروز پیشت قسم میخورم که نمیخواستم تو رو برنجونمو بت صدمه بزنم
و اگه هر کار بدی کردم،ازت معذرت میخوام.
دروغگو
چونکه میدونم که تو رو فریبت دادمو گول زدم
تا اینجا پیش تو باشم
چیزای زیادی رو من یک وقتی بهت قول دادم
دروغگو
ولی آخه اونقدر دوستت دارم
که نمیتونی تصورش رو بکنی
و از این(در این مورد) هیچوقت بهت دروغ نگفتم.
آه...دروغگو....

من اونی نیستم
که تو تصور میکردی
من اونی نیستم
که دنیا بهت تقدیم کرد
کسی که تو کور کورانه بهش اعتماد کردی
مرد رؤیاهای تو،این من نیستم.
اگه بعضی وقتا
به چشمات نگاه میکردم
تو رو دزدیم
تکه ای از خیالاتم
امروز پیشت قسم میخورم که نمیخواستم تو رو برنجونمو بت صدمه بزنم
و اگه هر کار بدی کردم،ازت معذرت میخوام.
دروغگو
چونکه میدونم که تو رو فریبت دادمو گول زدم
تا اینجا پیش تو باشم
چیزای زیادی رو من یک وقتی بهت قول دادم
دروغگو
ولی آخه اونقدر دوستت دارم
که نمیتونی تصورش رو بکنی
و از این(در این مورد) هیچوقت بهت دروغ نگفتم.
آه...دروغگو....

Submetido por khosroxx em Sábado, 07/07/2012 - 06:29
Agradeceu 4 vezes
Convidados agradeceram 4 vezes
Enrique Iglesias: Top 6
Comentários