مال من (Mine)

Inglês

Mine

Ohh, oh, oh, oh, oh
Ohh, oh, oh, oh, oh

You were in college
Working part time waiting tables
Left a small town, never looked back
I was the flight risk with the fear of fallin'
Wonderin' why we bothered with love
If it never lasts

I say "Can you believe it?"
As we're lying on the couch
The moment I can see it
Yes, yes I can see it now

Do you remember we were sittin' there by the water?
You put your arm around me for the first time
You made a rebel of
A careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine

Flash forward and we're
Taking on the world together
And there's a drawer of my things at your place
You learned my secrets and you figure out
Why I'm bothered
You say we'll never make my parents' mistakes

But we've got bills to pay
We got nothing figured out
When it was hard to take yes, yes
This is what I thought about

Do you remember we were sittin' there by the water?
You put your arm around me for the first time
You made a rebel of
A careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine

Do you remember all the city lights on the water
You saw me start to believe for the first time
You made a rebel of
A careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine

Woah oh ohh

And I remember that fight 2:30 AM
Cause everything was slippin' right out of our hands
I ran out crying
And you followed me out into the street

Braced myself for the goodbye
Cause that's all I've ever known
And you took me by surprise
You said "I'll never leave you alone"

You said
"I remember how we felt
Sittin' by the water
And every time I look at you it's like the first time
I fell in love with
A careless man's careful daughter
She is the best thing that's ever been mine"

Oh oh
Make it last
Hold on
Never turn back

You made a rebel of
A careless man's careful daughter
You are the best thing that's ever been mine

Woah oh

Yeah, yeah... Do you believe it?

Woah oh
We're gonna make it now
Woah oh
And I can see it yeah, yeah
And I can see it now, See it now, See it now

Submetido por Marilou em Segunda-feira, 04/10/2010 - 19:14
Comentários do remetente:

Mine lyrics was added to the site 5 Aug, 2010 and since that time has 58 hits and voted 3 times. Other popular Taylor Swift lyrics are:

See video
 Tentar alinhar
Persa translation

مال من

تو دانشگاه میرفتی پاره وقت کار میکردی پیشخدمت بودی
شهر کوچیکمونو ترک کردیم و هیچوقت به عقب نگاه نکردیم
من ریسک پرواز رو نمیکردم از سقوط کردن میترسیدم
با خودم فکر میکردم چرا با عشق خودمونو تو دردسر بندازیم وقتی پایان ناپذیره

من میگم " میتونی باورش کنی؟"
زمانی که روی مبل لم دادیم
اون لحظه میتونم ببینمش
آره میتونم ببینمش

یادته با هم اونجا نشسته بودیم کنار آب؟
واسه اولین بار دستتو دورم حلقه کردی
تو از دختر محتاط یه مرد بی ملاحظه یه یاغی ساختی
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا مال من بوده

صحنه ای از آینده ، ما داریم دنیامونو با هم می سازیم
یه کشو از وسایل من تو خونه ی تو وجود داره
تو راز های منو میدونی و میفهمی که چرا محافظه کارم
تو میگی هیچوقت ما اشتباهات پدر و مادرتو تکرار نمیکنیم

ولی ما چند تا قبض داریم که باید پرداخت کنیم
و ما هنوز هیچی رو درک نکردیم
وقتی که برای تحمل کردن سخت بود

این چیزیه که من بهش فکر کردم

یادته با هم اونجا نشسته بودیم کنار آب؟
واسه اولین بار دستتو دورم حلقه کردی
تو از دختر محتاط یه مرد بی ملاحظه یه یاغی ساختی
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا مال من بوده

یادته (درخشش) کل چراغای شهر توی آب ؟
تو منو دیدی که واسه اولین بار داشتم باور میکردم
تو از دختر محتاط یه مرد بی ملاحظه یه یاغی ساختی
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا مال من بوده

و من اون دعوا رو یادم میاد. ساعت 2 و نیم نصفه شب
تو گفتی که هیچ چیز تحت کنترل ما نبوده
من زدم بیرون ، گریه کردم تو هم دنبال من تو خیابون اومدی
عزممو جمع کردم که خداحافظی کنم چون این تنها چیزیه که همیشه میدونستم
بعدش تو شگفت زده م کردی
تو گفتی هیچوقت منو تنها نمیزاری

گفتی یادمه چه حسی داشتیم وقتی کنار آب نشسته بودیم
هر وقت بهت نگاه میکنم درست مثل اولین باره
من عاشق دختر محافظه کار یه مرد بی ملاحظه شدم
اون بهترین چیزیه که تا حالا مال من بوده

تو از دختر محتاط یه مرد بی ملاحظه یه یاغی ساختی
تو بهترین چیزی هستی که تا حالا مال من بوده

باورت میشه؟
ما همین حالا موفق میشیم
میتونم ببینمش

همین حالا میتونم ببینمش

Submetido por lovelyghazali em Quarta-feira, 06/10/2010 - 11:36
Comentários do autor:

I really enjoyed
especially the official music video of this song

Agradeceu 9 vezes
Usuário
Miley_Lovato3 anos 45 semanas
Convidados agradeceram 8 vezes
Por favor, ajuda a traduzir "Mine"
UsuárioPostado à
Miley_Lovato3 anos 45 semanas
5
Comentários