Misstag (Mistake)

Tradução para Sueco

Misstag

Nu när jag tror det är över
Försök inte komma närmre
Jag tänker sätta mig i bilen och köra, och köra
Titta i backspegeln
Allt är så mycket klarare
Se mig vinka farväl, farväl
 
Ljuset glimmar, ger mig alla varningssignaler
Någon att rädda, att rädda
Men det fungerar inte så
 
Tror du gjorde sitt största misstag
Jag tänker inte kalla detta ett avbrott
Jag tror du verkligen sumpade det denna gång
Trodde det kunde funka på en så dålig lögn
Jag tänker inte motta några midnatts samtal
Ignorera stenarna du slänger på min vägg
Jag ser det skrivet i ditt ansikte
Du vet att du gjorde det
Ditt största misstag
 
När det sista strået knäcks
När den sista dörren stängs
Är jag inte dum och håller mig kvar,
håller mig kvar
Jag har inte tid att titta bakåt
Jag tänker låta dig slinka genom sprickorna
Och du kommer att fortsätta falla ner, ner, ner
 
Jag tänker stanna gömd
Ligga lågt en tid
Ingen att rädda, att rädda
Dessa sex jag stoppade spelade över
 
Tror du gjorde sitt största misstag
Jag tänker inte kalla detta ett avbrott
Jag tror du verkligen sumpade det denna gång
Trodde det kunde funka på en så dålig lögn
Jag tänker inte motta några midnatts samtal
Ignorera stenarna du slänger på min vägg
Jag ser det skrivet i ditt ansikte
Du vet att du gjorde det
Ditt största misstag
 
Varför tittar du på mig,
spottar på den samma linjen?
Försöker krypa tillbaka
Du kan inte ändra min åsikt
Förstår du inte?
Berättelsen är slut, slut
Du fortsätter ropa mitt namn utanför mitt hus
Jag slår på strömbrytaren
Ser ljusen slockna
Ser ljusen slockna
 
Jag hoppas du längtar, åh, åh
Jag hoppas du längtar, åh, åh
 
Tror du gjorde sitt största misstag
Jag tänker inte kalla detta ett avbrott
Jag tror du verkligen sumpade det denna gång
Trodde det kunde funka på en så dålig lögn
Jag tänker inte motta några midnatts samtal
Ignorera stenarna du slänger på min vägg
Jag ser det skrivet i ditt ansikte
Du vet att du gjorde det
Ditt största misstag
 
Submetido por louise_FIN em Domingo, 22/04/2012 - 08:35
Inglês

Mistake

Now that I'm thinking it's over
Don't you try to get no closer
I'm just gonna get in my car and drive, and drive
Looking in the rearview mirror
Everything is so much clearer
Watch me wave it all goodbye, goodbye
 
The light's flashing, giving me all the danger signs
Someone to save, to save
But it don't work that way
 
Think you made your greatest mistake
I'm not gonna call this a break
Think you really blew it this time
Think you could walk on such a bad lie
Won't be taking the midnight calls
Ignoring the rocks you throw at my wall
I see it written in your face
You know you made it
Your greatest mistake
 
When the last straw is broken
When the last door is closing
I ain't that dumb to stick around, stick around
I ain't got the time for looking back
Gonna let yourself slip through the cracks
And you just keep going down, down, down
 
I'mma stay undercover
Lay low for some time
No one to save, to save
These six I closed overplayed
 
Think you made your greatest mistake
I'm not gonna call this a break
Think you really blew it this time
Think you could walk on such a bad lie
Won't be taking the midnight calls
Ignoring the rocks you throw at my wall
I see it written in your face
You know you made it
Your greatest mistake
 
Why you lookin' at me, spittin' the same old line?
Tryin' to creep back
Ain't no flippin' my mind
Don't you get it by now?
The story's over, over
Still callin' my name outside my house
I'm hittin' the switch
Watch the lights go out
Watch the lights go out
 
I hope you ache, oh, oh
I hope you ache, oh, oh
 
Think you made your greatest mistake
I'm not gonna call this a break
Think you really blew it this time
Think you could walk on such a bad lie
Won't be taking the midnight calls
Ignoring the rocks you throw at my wall
I see it written in your face
You know you made it
Your greatest mistake
 
Submetido por Miley_Lovato em Sexta-feira, 28/10/2011 - 14:25
Comentários