Модерни хлапета (Modern Kids)

Tradução para Búlgaro

Модерни хлапета

Модерни хлапета, бъдещи откачалки,
Следващи медийния ритъм.
Всичко е на екрана,
Няма място за нищо друго,
Компютърът е заличил сърцето ти.
 
Ние сме модерни хлапета,
Живеем посредством екрана.
 
Няма нужда да кръстосваш улиците,
Баща ти е някъде там и кърка,
Докато майка ти у дома чете библията,
А ти си оставен да се оправяш сам.
 
Давай, и теб слънцето ще огрее,
Трябва да се справиш по свой начин.
Избягай, не се колебай!
Избягай, хайде, избягай, хайде, избягай!
 
Деца от панелки, сърфиращи в мрежата,
Които се правят, че не им пука от нищо,
Опитващи се да бъдат нещо.
Толкова са не на място,
Компютърът е заличил сърцата им.
 
Ние сме модерни хлапета,
Живеем посредством екрана.
 
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч,
А ти си толкова сам.
 
Давай, и теб слънцето ще огрее,
(Те ще те докопат)
Трябва да се справиш по свой начин.
(Няма да те оставят на мира)
Избягай, не се колебай!
(Те ще объркат мислите ти)
Избягай, хайде, избягай, хайде, избягай!
(Няма да те оставят да бъдеш себе си)
 
Хайде, избягай,
Избягай
Избягай
Избягай
 
Те ще ти говорят,
Ще опитват да те убедят,
Те винаги ще ти бъркат в мозъка.
 
Давай, и теб слънцето ще огрее,
Трябва да се справиш по свой начин.
Избягай, не се колебай!
(Те ще объркат мислите ти)
Избягай, хайде, избягай, хайде, избягай!
(Те винаги ще ти бъркат в мозъка)
 
Избягай
Избягай
Избягай
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Те ще ти говорят)
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Те винаги ще ти бъркат в мозъка)
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Ще опитват да те убедят)
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Те винаги ще ти бъркат в мозъка)
 
Submetido por kdravia em Quinta-feira, 07/06/2012 - 13:11
Agradeceu 1 vez
Usuário
Convidado4 anos 41 semanas
Inglês

Modern Kids

Modern kids, future freaks
Following media beats.
Everything's on the screen,
Can’t find a space,
The computer erased your heart.
 
We are modern kids
Living through a screen.
 
No need to scour the streets,
Your father is out drinking
While your mother is home reading the bible.
And you are on your own.
 
Go ahead, let your sun shine,
You’ve got to do it your own way.
Run away, don’t hesitate !
Run away, go, run away, go, run away !
 
Tenement kids flying on E,
Pretending they don’t give a shit,
Dancing for something to be.
So out of place,
The computer erased their hearts.
 
We are modern kids
Living through a screen
 
Grabbing today because tomorrow
Is too far away
And you are alone
 
Go ahead, let your sun shine,
(They’re gonna get you)
You’ve got to do it your own way.
(Not gonna let you go)
Run away, don’t hesitate !
(They’re gonna mess you up)
Run away, go, run away, go, run away !
(Not gonna let you be yourself)
 
Go, run away...
Run away...
Run away...
Run away...
 
They’re gonna tell you,
Try to persuade you,
They’re always fucking with your head.
 
Go ahead, let your sun shine
You’ve got to do it your own way.
Run away, don’t hesitate !
(They’re gonna mess you up)
Run away, go, run away, go, run away !
(They’re always fucking with your head)
 
Run away...
Run away...
Run away...
Run away...
Grabbing today because tomorrow
Is too far away
Run away...
(They’re gonna tell you)
Run away...
Grabbing today because tomorrow
Is too far away
Run away...
(They’re always fucking with your head)
Run away...
Grabbing today because tomorrow
Is too far away
Run away...
(Try to persuade you)
Run away...
Grabbing today because tomorrow
Is too far away
Run away...
(They’re always fucking with your head)
 
UsuárioPostado à
4 anos 41 semanas
5
Comentários