My God

Eslovaco

Môj Bože

Môj Pane Bože spásy mé,
nářkom sem žalúval ti za dne.
Teď v noci svěram ruky prázdne,
své ruky svěram k modlitbě.
Modlitba stúpa k tobě lkaniu,
své ucho nachýl k biedovaniu.

Môj Bože z hlubín ťa volám,
úzkostnú modlitbu moju slyš.
Ve smrti spínam ruky prázdne,
ať moju prosbu vyslyšíš.

Má duša si tak utrapú.
Môj život priblížil se k prázdňu.
Tam kde jen úzkosť hlasu zaznie,
tvař nech teď má co do jamy ´du.
Tam, kde je tma, ´ač den je bílí,
sem jak bych žádne nemněl síly.

 Tentar alinhar
Inglês

My God

My Lord, God of my salvation,
With sorrow I lamented to You throughout the day.
Now in the night I fold my empty hands
I fold my hands in a prayer.
The prayer rises up to You, wailing
Tilt your ear towards the moan.

My God, I call you from the deep,
Hear my anxious prayer.
In death, I fold my empty hands
for you to hear my plea.

My soul is filled with suffering.
My life draws closer to emptiness.
There where only unease sounds,
Let those who go into holes have their face.
Where darkness stays during the day,
I feel like with no strength.

Submetido por Convidado em Sábado, 30/07/2011 - 21:09
Comentários do autor:

It is not actually Slovak. It is supposed to be Old Church Slavonic but in my opinion it's just Slovak mixed up with Czech...

Agradeceu 13 vezes
Usuário
Slovakia50 semanas 4 dias
Psi-Lord3 anos 2 semanas
Convidados agradeceram 11 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
UsuárioPostado à
levinsejna903 anos 3 semanas
5
Comentários