Trenutak Predaje (Moment Of Surrender)

Inglês

Moment Of Surrender

I tied myself with wire
To let the horses run free
Playing with the fire
Until the fire played with me
 
The stone was semi-precious
We were barely conscious
Two souls too cool to be
In the realm of certainty
Even on our wedding day
 
We set ourselves on fire
Oh God, do not deny her
It's not if I believe in love
But if love believes in me
Oh, believe in me
 
At the moment of surrender
I folded to my knees
I did not notice the passers-by
And they did not notice me
 
I've been in every black hole
At the altar of the dark star
My body's now a begging bowl
That's begging to get back, begging to get back
To my heart
To the rhythm of my soul
To the rhythm of my unconsciousness
To the rhythm that yearns
To be released from control
I was punching in the numbers at the ATM machine
I could see in the reflection
A face staring back at me
 
At the moment of surrender
Of vision over visibility
I did not notice the passers-by
And they did not notice me
 
I was speeding on the subway
Through the stations of the cross
Every eye looking every other way
Counting down 'til the Pentecost
 
At the moment of surrender
Of vision of over visibility
I did not notice the passers-by
And they did not notice me
 
Submetido por Kid A em Sexta-feira, 22/06/2012 - 23:41
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Croata

Trenutak Predaje

Vezao sam se žicom
Da pustim konje da slobodno trče
Igrao se vatrom
Dok se vatra nije poigrala sa mnom
 
Kamen je bio poludragi
Bili smo jedva pri svjesti
Dvije duše previše hladne
Da bi bile u carstvu sigurnosti
Čak i na dan našeg vjenčanja
 
Zapalili smo sami sebe
O Bože,ne odriči je se
Nije stvar da li ja vjerujem u ljubav
Nego vjeruje li ljubav u mene
Oh,vjeruje u mene
 
U trenutku predaje
Pao sam na koljena
Nisam primjetio prolaznike
Ni oni nisu primjetili mene
 
Bio sam u svakoj crnoj rupi
Na oltaru crne zvijezde
Moje tijelo je sada prosjačka posuda
Koja preklinje da se vrati mom srcu
Ritmu duše moje
Ritmu nesvjesnog u meni
Ritmu koji čezne
Da bude oslobođen kontrole
Udarao sam po brojevima na bankomatu
Mogao sam vidjeti u odrazu
Lice koje je zurilo u mene
 
U trenutku predaje
Vizije vidljivosti
Nisam primjetio prolaznike
Ni oni nisu primjetili mene
 
Jurio sam podvožnjakom
Kroz postaje križa
Svako oko je gledalo u drugom pravcu
Odbrojavajući do Duhova
 
U trenutku predaje
Vizije vidljivosti
Nisam primjetio prolaznike
Ni oni nisu primjetili mene
 
Submetido por Kid A em Sábado, 23/06/2012 - 00:01
Mais traduções de "Moment Of Surrender"
Inglês → Croata - Kid A
Idioms from "Moment Of Surrender"
Comentários