Monster

Inglês

Monster

You were my conscience
So solid now you're like water
And we started drowning
Not like we'd sink any farther
But I let my heart go
It's somewhere down at the bottom
But I'll get a new one
And come back for the hope
That you've stolen

I'll stop the whole world
I'll stop the whole world
From turning into a monster
And eating us alive
Don't you ever wonder
How we survived?
Now that you're gone
The world is ours

Oh oh oh oh, oh oh oh oh

I'm only human
I've got a skeleton in me
But I'm not the villain
Despite what you're always preaching
Call me a traitor
I'm just collecting your victims
They're getting stronger
I hear them calling (calling, calling)

I'll stop the whole world
I'll stop the whole world
From turning into a monster
And eating us alive
Don't you ever wonder
How we survived?
Now that you're gone
The world is ours

Well, you thought of straight big solutions
Well I liked attention
We're not always knowing the answers
You're gonna lose it
You're gonna lose it

I'll stop the whole world
I'll stop the whole world
From turning into a monster
And eating us alive
Don't you ever wonder
How we survived?
Well, now that you're gone
The world is ours

I'll stop the whole world
I'll stop the whole world
From turning into a monster
And eating us alive
Don't you ever wonder
How we survived?
Well, now that you're gone
The world is ours

Submetido por boki93 em Sábado, 04/06/2011 - 15:19
See video
 Tentar alinhar
Sueco translation

Monster

Du var mitt samvete
Så stark nu är du som vatten
Och vi började drunkna
Vi kan ju inte precis sjunka lägre
Men jag släpper taget om mitt hjärta
Det finns någonstans på botten
Men jag skaffar ett nytt
Och kommer tillbaka för att hämta hoppet
Som du har stulit

Jag stoppar hela världen
Jag stoppar hela världen
Från att förvandlas till ett monster
Som äter oss levande
Undrar du aldrig
Hur vi klarade oss?
Nu när du är borta
Är världen vår

Oh oh oh oh, oh oh oh oh

Jag är bara en människa
Jag har ett skelett inuti mig
Men jag är inte skurken
Trots allt som du hela tiden förkunnar
Kalla mig förrädare
Jag samlar bara dina offer
Du blir starkare
Jag hör dem ropa (ropa, ropa)

Jag stoppar hela världen
Jag stoppar hela världen
Från att förvandlas till ett monster
Som äter oss levande
Undrar du aldrig
Hur vi klarade oss?
Nu när du är borta
Är världen vår

Du tänkte på raka stora lösningar
Jag tyckte om uppmärksamheten
Vi vet inte alltid svaren
Du kommer att förlora kontrollen
Du kommer att förlora kontrollen

Jag stoppar hela världen
Jag stoppar hela världen
Från att förvandlas till ett monster
Som äter oss levande
Undrar du aldrig
Hur vi klarade oss?
Nu när du är borta
Är världen vår

Jag stoppar hela världen
Jag stoppar hela världen
Från att förvandlas till ett monster
Som äter oss levande
Undrar du aldrig
Hur vi klarade oss?
Nu när du är borta
Är världen vår

Submetido por louise_FIN em Segunda-feira, 23/04/2012 - 17:27
Comentários