ولنتاین من (My Valentine)

Tradução para Persa

ولنتاین من

Versões: #1#2
اگر باران میبارید چطور؟
ما اهمیتی نمی دادیم
او گفت که روزی از همین روزها
خورشید دوباره می درخشد
و او راست میگفت
این عشق من
ولنتاین من.
 
همانطور که روزها و شبها
می گذشتند
به خودم میگفتم که منتظر نشانه ای هستم
و او پیدایش شد
یک عشق خیلی خوب
ولنتاین من.
 
و من تمام عمرم به او عشق خواهم ورزید
و هرگز اجازه نخواهم داد که روزی بگذرد
بدون یادآوری دلایل اینکه چرا
او این اطمینان را به من میدهد که میتوانم پرواز کنم
 
پس بنابراین من پرواز میکنم
بدون اینکه به چیزی اهمیت بدهم
میدانم که روزی از همین روزها
خورشید دوباره می درخشد
و او آنجا خواهد بود
این عشق من
ولنتاین من.
 
Submetido por leila_persian_girl em Quarta-feira, 25/04/2012 - 08:50
Agradeceu 26 vezes
Usuário
firooze683 anos 9 semanas
Hafez3 anos 50 semanas
KeyvanICA4 anos 11 semanas
Provoking4 anos 47 semanas
edris10004 anos 47 semanas
Armageddon684 anos 47 semanas
Convidados agradeceram 20 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (3 votos)
Inglês

My Valentine

What if it rained?
We didn't care,
She said that someday soon
the sun was gonna shine.
And she was right,
this love of mine,
My Valentine.
 

Mais

UsuárioPostado à
KeyvanICA4 anos 11 semanas
5
Provoking4 anos 47 semanas
5
edris10004 anos 47 semanas
5
Comentários
KeyvanICA     janeiro 1st, 2013

I have heard this song by Johny Dep and Nathalie portman ....
So nice Smile

KeyvanICA     janeiro 1st, 2013
5

Perfct

leila_persian_girl     janeiro 5th, 2013

yeah Johny depp and nathalie portman play in the video clip. so beautiful it is. Love
Thanks alot. Hope u liked. Smile