ولنتاین من (My Valentine)

Inglês

My Valentine

 
What if it rained?
We didn't care,
She said that someday soon
the sun was gonna shine.
And she was right,
this love of mine,
My Valentine.
 
As days and nights
would pass me by,
I tell myself that I was waiting for a sign.
Then she appeared,
a love so fine,
My Valentine.
 
And I will love her for life.
And I will never let a day go by
without remembering the reasons why
she makes me certain that I can fly.
 
And so I do,
without a care,
I know that someday soon
the sun is gonna shine.
And she'll be there,
This love of mine,
My Valentine.
 
Submetido por Gavrilo Došen em Domingo, 19/02/2012 - 22:59
See video
Align paragraphs
Persa translation

ولنتاین من

Versões: #1#2
اگر باران میبارید چطور؟
ما اهمیتی نمی دادیم
او گفت که روزی از همین روزها
خورشید دوباره می درخشد
و او راست میگفت
این عشق من
ولنتاین من.
 
همانطور که روزها و شبها
می گذشتند
به خودم میگفتم که منتظر نشانه ای هستم
و او پیدایش شد
یک عشق خیلی خوب
ولنتاین من.
 
و من تمام عمرم به او عشق خواهم ورزید
و هرگز اجازه نخواهم داد که روزی بگذرد
بدون یادآوری دلایل اینکه چرا
او این اطمینان را به من میدهد که میتوانم پرواز کنم
 
پس بنابراین من پرواز میکنم
بدون اینکه به چیزی اهمیت بدهم
میدانم که روزی از همین روزها
خورشید دوباره می درخشد
و او آنجا خواهد بود
این عشق من
ولنتاین من.
 
Submetido por leila_persian_girl em Quarta-feira, 25/04/2012 - 08:50
Agradeceu 26 vezes
Usuário
firooze682 anos 18 semanas
Hafez3 anos 7 semanas
KeyvanICA3 anos 20 semanas
Provoking4 anos 4 semanas
edris10004 anos 4 semanas
Armageddon684 anos 4 semanas
Convidados agradeceram 20 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (3 votos)
UsuárioPostado à
KeyvanICA3 anos 20 semanas
5
Provoking4 anos 4 semanas
5
edris10004 anos 4 semanas
5
Comentários
KeyvanICA     janeiro 1st, 2013

I have heard this song by Johny Dep and Nathalie portman ....
So nice Smile

KeyvanICA     janeiro 1st, 2013
5

Perfct

leila_persian_girl     janeiro 5th, 2013

yeah Johny depp and nathalie portman play in the video clip. so beautiful it is. Love
Thanks alot. Hope u liked. Smile