Damian Ukeje - Nie mamy nic ( Tradução para Inglês)

Polonês

Nie mamy nic

Ruda stoi znów pod bramą
Znów to samo
Próbujemy stworzyć coś ładnego
W tym obrazku tacy sami
Jak namalowani
Czarną farbą może w dwóch kolorach
 
Nie mamy nic!
Nie mamy nic!
Gdybym stworzył głupi żart, kochana
To będzie o nas
Mówię ci!
Oooo!
Nie mamy nic!
Nie mamy nic!
Ooooo tak!
Tak, jest
 
Rudej uśmiech mnie wypełnia
Tak jak pełnia
W tafli wody czarnej, jak atrament
Podaj mała, podaj rękę
A będzie jakby piękniej
Oooo tak! Tak jest!
 
Nie mamy nic!
Nie mamy nic!
A gdybym stworzył głupi żart, kochana
To będzie o nas
Mówię ci!
Ooooo!
Nie mamy nic!
Nie mamy nic!
Ooooo tak! Tak jest, jest, jest...
Nie mamy nic, nie, nie, nie!
Nie mamy nic, nie, nie, nie!
Nie mamy nic, nie, nie, nie!
Nie mamy nic...
Nie mamy nic…
Oooo tak! Tak jest!
Nie mamy nic…
 
Adicionado por czarna em Domingo, 25/03/2012 - 19:56
Alinhar parágrafos
Tradução para Inglês

We don't have anything

Ruda stands at the gates again
Again the same
We try to create something nice
In this picture we're the same
Like we were painted
By the black, double-coloured paint
 
We don't have anything!
We don't have anything!
If I make the stupid joke, baby
It will be about us
I tell you!
Oooo!
We don't have anything!
We don't have anything!
Ooooo yes!
Oh yeah
 
Ruda's smile fills me out
Like the full moon
In the inky-black water's sheet
Give me, give me your hand baby
And it'll be a bit more beautiful here
Oooo yes! Oh yeah!
 
We don't have anything!
We don't have anything!
 
If I make the stupid joke, baby
It will be about us
I tell you!
Oooo!
We don't have anything!
We don't have anything!
Ooooo yes! Yrah, yeah, yeah
We don't have anything no, no, no, no!
We don't have anything, no, no, no, no!
We don't have anything, no, no, no, no!
We don't have anything...
We don't have anything...
Oooo yes! Oh yeah!
We don't have anything...
 
Adicionado por czarna em Domingo, 25/03/2012 - 20:20
Comentários do autor:

Ruda (ang. Readhead) - nickname of red-haired girl

Damian Ukeje: Maiores 1
Ver também
Comentários