Å hellige natt, himmelens stjerne skinner (O Holy Night)

Inglês

O Holy Night

O Holy night, the stars are brightly shining.
It is the night of our dear Saviour's birth.
Long lay the world in sin and error pining,
Till he appeared and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees! Oh hear the angel voices!
Oh night divine! Oh night when Christ was born!
Oh night divine! Oh night! Oh night divine!
 
Chains shall he break for the slave is our brother,
and in his name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we;
Let all within us praise his holy name.
Christ is the lord, that ever, ever praise we.
Noel! Noel! Oh night;oh night divine!
Noel! Noel! Oh night; oh night divine!
Noel! Noel! Oh night; oh night divine!
 
Submetido por Lalalauren em Sexta-feira, 26/08/2011 - 18:55
Alinhar parágrafos
Tradução para Norueguês

Å hellige natt, himmelens stjerne skinner

Å Hellige natt, himmelens stjerner skinner.
Det er natten for vår frelsers fødsel.
Verden eksisterte i synd og feilsteg
Inntil han visste seg og sjelen fikk sin verdighet
Den slitne verden håper igjen
For over horisonten kommer en ny og vakker morgen.
Fall på dine knær! Hør englenes stemmer!
Å hellige natt!Natten Jesus ble født!
Å hellige Natt!Å Natt! Å Hellige Natt!
 
Lenker skal forsvinne for slaven er vår bror,
Og i hans navn skal all forfølgelse opphøre
Søte hymner av gledesros høres i kor;
La oss alle velsigne hans hellige navn
Jesus er herren, forevig, forevig vi synger om Noel!Noel! Å hellige natt x3
 
Submetido por thehost em Sexta-feira, 02/12/2011 - 00:44
Adicionado em resposta ao pedido de HMRokoJr
Comentários do autor:

"Kom Julekveld" is the Norwegian version of the song. A Good one, the translations is a 5 min work trying to grasp the meaning of the english text :p Cheers

Mais traduções de "O Holy Night"
Inglês → Norueguês - thehost
Por favor, ajuda a traduzir "O Holy Night"
Comentários