The Victims of Television Theatre's Collapse (Ofiary Zapaści Teatru Telewizji)

Polonês

Ofiary Zapaści Teatru Telewizji

Tutaj na osiedlu, niebotyków nr.5.
Nie jesteśmy aniołami, chcesz tego czy nie.
Honorowe pojedynki, w cieniu bloków albo drzew.
Bo radiowy dom kultury, za wysokim murem gdzieś.
 
Skąd ja to wiem? Nie uniesiesz treści tej.
Życie poza prawem, to najszybszy sukces jest.
Moda na wrzask, stadionowe klasy mecz.
A nienawiść jest motorem, i rozwijam się.
 
Jestem taki jak.
Jestem taki jak.
Jestem taki jak mój wokół świat...
Spróbuj sam, czy się da, to jedyny sposób jaki znam.
Spróbuj sam, tak jak ja, to jedyny sposób - tylko taki znam.
 
Władza nadużyta, to nie my to oni więc.
Ta agresja, ta ze smyczy - nie utrzymam dłużej jej.
Mamy dress code - i szacunek innych lecz.
Fanatyków od bandytów, chyba wszystko dzieli, wiesz.
 
Jestem taki jak.
Jestem taki jak mój wokół świat...
Spróbuj sam, czy się da, to jedyny sposób jaki znam.
Spróbuj sam, tak jak ja, to najlepszy sposób - jaki znam.
 
Spróbuj sam, nie wiesz jak?
Spróbuj przeżyć, przetrwać - tak gdzie ja.
Nie wiesz jak? Szukaj sam.
Spróbuj przeżyć, przetrwać - tam gdzie ja.
 
Submetido por czarna em Segunda-feira, 20/06/2011 - 19:57
Align paragraphs
Tradução para Inglês

The Victims of Television Theatre's Collapse

Here in the housing estate, Sky-Reachers street nr 5
We aren't angels, like it or lump it.
Honourable duels, in the shadow of block or trees.
Because the radio community centre is behind the high wall.
 
How did I know it? You can't carry this essence.
Life out of law - this is the fastest success.
Fashion for scream, stadium-class match.
Hate is a drive, and I'm developing.
 
I am like.
I am like.
I am like the world around me...
Try it yourself, can you do, it's the only way that I know.
Try it yourself, like me, it's the only way - I know this only.
 
Abused authority, we didn't do it, so they did.
This aggression, on a leash - I won't keep it longer.
We have dress code - we're well respected, but.
Fanatics and bandits, surely you know, that everything divides them.
 
I am like.
I am like the world around me...
Try it yourself, can you do, it's the only way that I know.
Try it yourself, like me, it's the best way - that I know.
 
Try it yourself, don't you know how?
Try to stay alive, to survive - there, where I am.
Don't you know how? Search for yourself.
Try to stay alive, to survive - there, where I am.
 
Submetido por czarna em Terça-feira, 21/06/2011 - 12:51
Comentários do autor:
Comentários