Това нещо (One Thing)

Inglês

One Thing

I've tried playing it cool
But when I'm looking at you
I can’t ever be brave
'Cause you make my heart race

Shot me out of the sky
You're my kryptonite
You keep making me weak
Yeah, frozen and can't breathe

Something’s gotta give now
'Cause I’m dying just to make you see
That I need you here with me now
'Cause you've got that one thing

So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
And you've got that one thing

Now I'm climbing the walls
But you don't notice at all
That I'm going out of my mind
All day and all night

Something’s gotta give now
'Cause I'm dying just to know your name
And I need you here with me now
'Cause you've got that one thing

So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing

So get out, get out, get out of my mind
And come on, come into my life
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
And you've got that one thing

You've got that one thing

Get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead

So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing

So get out, get out, get out of my mind
And come on, come into my life
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
And you've got that one thing

Submetido por dramaqueen em Sábado, 26/11/2011 - 19:13
See video
 Tentar alinhar
Búlgaro translation

Това нещо

Опитвах да се правя на твърд,
Но когато те погледна
Не мога вече да бъда смел,
Защото ти караш сърцето ми да бие лудо.

Ти ми отряза крилата,
Ти си моята Ахиллесова пета.
Ти ме караш да се чувствам слаб,
Да, вцепенен и не можещ да си поеме дъх.

Нещо трябва да се случи,
Защото умирам да те накарам да видиш,
Че се нуждая от теб тук и сега,
Защото в теб има нещо.

Затова излез, излез, излез от главата ми
И се хвърли вместо това в ръцете ми.
Не знам, не знам, не знам какво е,
Но имам нужда от това нещо,
А в теб го има това нещо.

Много се измъчвам от това,
Но ти изобщо не забелязваш,
Че полудявам
По цял ден и цяла нощ.

Нещо трябва да се случи,
Защото умирам да те накарам да видиш,
Че се нуждая от теб тук и сега,
Защото в теб има нещо.

Затова излез, излез, излез от главата ми
И се хвърли вместо това в ръцете ми.
Не знам, не знам, не знам какво е,
Но имам нужда от това нещо,

Затова излез, излез, излез от главата ми
И се хвърли вместо това в ръцете ми.
Не знам, не знам, не знам какво е,
Но имам нужда от това нещо,
А в теб го има това нещо.

В теб има нещо

Затова излез, излез, излез от главата ми
И се хвърли вместо това в ръцете ми.

Затова излез, излез, излез от главата ми
И се хвърли вместо това в ръцете ми.
Не знам, не знам, не знам какво е,
Но имам нужда от това нещо,

Затова излез, излез, излез от главата ми
И се хвърли вместо това в ръцете ми.
Не знам, не знам, не знам какво е,
Но имам нужда от това нещо,
А в теб го има това нещо.

Submetido por kdravia em Quarta-feira, 25/04/2012 - 06:29
Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
Comentários