مرد پیانونواز (Mard-e Pianonavaz) [ Piano Man ]

Tradução para Persa

مرد پیانونواز (Mard-e Pianonavaz)

ساعت نه شنبه است.
مهمان های معمولی پرسه می زنند.
یک پیرمرد در کنار من می نشیند
با جین و تونیک را عشق بازی می کند.
 
او می گوید "چسرم،می توانی یک حافظه می بنوازی؟"
"درست نمیدانم چی به چی اه."
"ولی تلخ و شیرین اسا و کامل است"
"وقتی لباس یک مرد جوانتر پوشیدم."
 
لا لا لا، دی دی دا
لا لا، دی دی دا، دا دا
 
تو مرد پیانو نواز هستی، آهنگی برای ما بخوان
امشب آهنگی بخوان.
چون همه ما تو حال یک ماودی هستیم
و تو به ما حال دادی
 
خب، "جان"، متصدی بار، یکی از دوستانم است.
به من نوشیدنی مجانی می دهد.
او خیلی شوخ است
و سیگارت را روشن می کند
اما ترجیح می دهد جای دیگر باشد.
او می گوید، "بیل جان، فکر می کنم که این دارد من را می کشد."
در حالی که لبخند از صورتش فرار می کند.
"من دانم که می توانم ستاره فیلم بشوم،
اگر بتوانم اینجا ترک کنم!"
 
ئو، لا لا لا، دی دی دا
لا لا، دی دی دا، دا دا
 
حالا پال رمان نویس مستغلات است
که هیچ وقت برای زن وقت نداشت.
او دارد با دیوی که هنوز در نیروی دریایی است،
و ممکن است برای همه زندگیش می باشد.
 
و پیشخدمت تمبرین سیاست می کند
در حالی که سیتی کم کم خوابی می شود.
آره، آنها مشروبی با هم می خورند که اسمش "تنهایی" است،
ولی بهتر از تنها خوردن.
 
تو مرد پیانو نواز هستی، آهنگی برای ما بخوان
امشب آهنگی بخوان.
چون همه ما تو حال یک ماودی هستیم
و تو به ما حال دادی
 
برای شنبه، حضار بزرگ است،
و مدیر به من لبخند می زند
چون می داند که من باشد که انها می خواهند ببینند
برای زنگیشان را فرموش کردن.
پیانو مسل کارنوال صداست
و میکروفن بو مسل آبجو است.
و حضار در بار می نشند و پول نقد در شیشه ام قرار می دهند
و می گویند، "آقا، اینجا چکار می کنی؟"
 
ئو، لا لا لا، دی دی دا
لا لا، دی دی دا، دا دا.
 
تو مرد پیانو نواز هستی، آهنگی برای ما بخوان
امشب آهنگی بخوان.
چون همه ما تو حال یک ماودی هستیم
و تو به ما حال دادی
 
Submetido por marigold242 em Quinta-feira, 31/05/2012 - 17:10
Última edição feita por marigold242 em Sábado, 21/06/2014 - 02:34
Agradeceu 3 vezes
Convidados agradeceram 3 vezes
Inglês

Piano Man

It's nine o'clock on a Saturday
The regular crowd shuffles in
There's an old man sitting next to me
Makin' love to his tonic and gin
 
He says, "Son, can you play me a memory?
I'm not really sure how it goes
But it's sad and it's sweet and I knew it complete
 

Mais

Comentários