مرد پیانونواز (Mard-e Pianonavaz) [ Piano Man ]

Inglês

Piano Man

It's nine o'clock on a Saturday
The regular crowd shuffles in
There's an old man sitting next to me
Makin' love to his tonic and gin
 
He says, "Son, can you play me a memory?
I'm not really sure how it goes
But it's sad and it's sweet and I knew it complete
When I wore a younger man's clothes"
 
La la la, de de da
La la, de de da da da
 
Sing us a song, you're the piano man
Sing us a song tonight
Well, we're all in the mood for a melody
And you've got us feelin' alright
 
Now John at the bar is a friend of mine
He gets me my drinks for free
And he's quick with a joke
Or to light up your smoke
But there's someplace that he'd rather be
He says, "Bill, I believe this is killing me."
As the smile ran away from his face
"Well I'm sure that I could be a movie star
If I could get out of this place"
 
Oh, la la la, de de da
La la, de de da da da
 
Now Paul is a real estate novelist
Who never had time for a wife
And he's talkin' with Davy who's still in the navy
And probably will be for life
 
And the waitress is practicing politics
As the businessmen slowly get stoned
Yes, they're sharing a drink they call loneliness
But it's better than drinkin' alone
 
Sing us a song, you're the piano man
Sing us a song tonight
Well, we're all in the mood for a melody
And you've got us feelin' alright
 
It's a pretty good crowd for a Saturday
And the manager gives me a smile
'Cause he knows that it's me they've been comin' to see
To forget about life for a while
And the piano, it sounds like a carnival
And the microphone smells like a beer
And they sit at the bar and put bread in my jar
And say, "Man, what are you doin' here?"
 
Oh, la la la, de de da
La la, de de da da da
 
Sing us a song, you're the piano man
Sing us a song tonight
Well, we're all in the mood for a melody
And you've got us feelin' alright
 
Submetido por purplelunacy em Sábado, 08/01/2011 - 15:39
Última edição feita por Fary em Quarta-feira, 04/05/2016 - 12:33
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

مرد پیانونواز (Mard-e Pianonavaz)

ساعت نه شنبه است.
مهمان های معمولی پرسه می زنند.
یک پیرمرد در کنار من می نشیند
با جین و تونیک را عشق بازی می کند.
 
او می گوید "چسرم،می توانی یک حافظه می بنوازی؟"
"درست نمیدانم چی به چی اه."
"ولی تلخ و شیرین اسا و کامل است"
"وقتی لباس یک مرد جوانتر پوشیدم."
 
لا لا لا، دی دی دا
لا لا، دی دی دا، دا دا
 
تو مرد پیانو نواز هستی، آهنگی برای ما بخوان
امشب آهنگی بخوان.
چون همه ما تو حال یک ماودی هستیم
و تو به ما حال دادی
 
خب، "جان"، متصدی بار، یکی از دوستانم است.
به من نوشیدنی مجانی می دهد.
او خیلی شوخ است
و سیگارت را روشن می کند
اما ترجیح می دهد جای دیگر باشد.
او می گوید، "بیل جان، فکر می کنم که این دارد من را می کشد."
در حالی که لبخند از صورتش فرار می کند.
"من دانم که می توانم ستاره فیلم بشوم،
اگر بتوانم اینجا ترک کنم!"
 
ئو، لا لا لا، دی دی دا
لا لا، دی دی دا، دا دا
 
حالا پال رمان نویس مستغلات است
که هیچ وقت برای زن وقت نداشت.
او دارد با دیوی که هنوز در نیروی دریایی است،
و ممکن است برای همه زندگیش می باشد.
 
و پیشخدمت تمبرین سیاست می کند
در حالی که سیتی کم کم خوابی می شود.
آره، آنها مشروبی با هم می خورند که اسمش "تنهایی" است،
ولی بهتر از تنها خوردن.
 
تو مرد پیانو نواز هستی، آهنگی برای ما بخوان
امشب آهنگی بخوان.
چون همه ما تو حال یک ماودی هستیم
و تو به ما حال دادی
 
برای شنبه، حضار بزرگ است،
و مدیر به من لبخند می زند
چون می داند که من باشد که انها می خواهند ببینند
برای زنگیشان را فرموش کردن.
پیانو مسل کارنوال صداست
و میکروفن بو مسل آبجو است.
و حضار در بار می نشند و پول نقد در شیشه ام قرار می دهند
و می گویند، "آقا، اینجا چکار می کنی؟"
 
ئو، لا لا لا، دی دی دا
لا لا، دی دی دا، دا دا.
 
تو مرد پیانو نواز هستی، آهنگی برای ما بخوان
امشب آهنگی بخوان.
چون همه ما تو حال یک ماودی هستیم
و تو به ما حال دادی
 
Submetido por marigold242 em Quinta-feira, 31/05/2012 - 17:10
Última edição feita por marigold242 em Sábado, 21/06/2014 - 02:34
Comentários