بعد از تو (Senden Sonra)

Tradução para Persa

بعد از تو

Versões: #1#2#3#4#5
زخمم نه خونریزی میکند نه بهبود میابد، اونی که می ره فراموش میکنه ولی اونی که میمونه همیشه میسوزه
اگه بخوام هم فرار هم بکنم نمیتونم چون همه جا عطر تو پیچیده
نمیدونم چند روزه که بدونه تو بیدار میشم، صورته چروکی که من تو اینه میبینم باور کن اصلا واسم اشنا نیست
 
نمیدونم از رفتنت چقدر میگذره، گذشت زمان رو متوجه نمیشم، ولی واقعیت اینه که لحظه های بدون تورو جزئی از زمان حساب نمیکنم
 
شور و عشقم از بین رفته، قلبم شکسته نگاه کن! چی میخواستیم بشیم و چی شدیم، نمیخوام اینجوری زندگی کنم، این مدل زندگی واسم مثل مرگ می مونه
 
حتی اگه بعد از تو، بخوام به روزهای اولم برگردم دیگه عادتی شده واسم که با هر نفسم درد رو حس میکنم
 
Submetido por Ray em Quarta-feira, 06/06/2012 - 20:12
Adicionado em resposta ao pedido de jo0jix
Turco

Senden Sonra

videoem: 
Comentários
Ray    July 12th, 2012

It's complete.... the other lines are just repetition...