دوستت دارم (Seni Seviyorum)

Persa translation

دوستت دارم

دوستت دارم
 
تونخواهي فهميد چه مي كشاند نبودنت بر من
 
سوال ها تمام نمي شود شب ها طولاني مي شود
 
آن فكر ها و غم ها
 
تو قسمت بزرگ جواني ام تو معناي دوران جواني ام
 
ما چه ها كه با هم زندگي نكرديم همچون يك كتاب قطور رمان
 
وقتي كه تو رفتي چاره اي نمانده ذهنم به هم مي ريزد
 
نمي توانم راحت باشم تو نمي داني ديگر چه ها
 
ببين چه مي گو‌‌يم پنهان نمي كنم
 
بي تو زندگي كرن بسيار سخت است برايم
 
هر آن درونم هستي هر آن در قلبم هستي
 
تو را دوست دارم دوستت دارم
 
و آن لحظه اي مي رسد كه و اكنون آن لحظه
 
من نمي توانم زندگي كنم
 
مي داني كدام حالتت را دوست دارم
 
كمي نوشيده اي سرت گیج می رود
 
و حالت را برايم مي گويي
 
بعد از حال مي روي نگاه عميقت
 
آن خوشحالي كه در چشمانت است
 
مرا درآغوش مي گيري و بعد مي پرسي كه
 
چقدر تو را دوست دارم
 
زماني كه تو رفتي جسارتم تمام مي شود
 
خيال هايم پايان نمي گيرد
 
سوال ها تمام نمي شود
 
و غمگيني ام تسكين پيدا نمي كند
 
آن فكر ها و غم ها
 
ببين چه مي گو‌‌يم پنهان نمي كنم
 
بي تو زندگي كرن بسيار سخت است برايم
 
هر آن درونم هستي هر آن در قلبم هستي
 
تو را دوست دارم دوستت دارم
 
و آن لحظه اي مي رسد كه و اكنون آن لحظه
 
من نمی توانم زندگی کنم
 
Submetido por mohammadtrk em Sábado, 10/03/2012 - 07:16
Agradeceu 17 vezes
Usuário
mehdi-silent3 anos 32 semanas
mirzaee4 anos 10 semanas
Convidados agradeceram 15 vezes
Turco

Seni Seviyorum

See video
UsuárioPostado à
pouria_zada4 anos 8 semanas
2
mirzaee4 anos 10 semanas
4
Comentários