خطاب به خدا فریاد بزن (Shout to the Lord)

Tradução para Persa

خطاب به خدا فریاد بزن

ای مسیح من,ای منجی من
خدایا,هیچکس مثل تو نیست
میخوام هر روز عمرم رو صرف ستایش کنم
ستایش عجایب عشق قوی تو
 
آسودگی من,پناهگاه من
پناهگاه و منبع قدرت
بذار هر نفسم,هر چیزی که هستم
همیشه در حال عبادت تو باشه
 
خطاب به خدا فریاد بزن
تموم زمین,بذار آواز بخونیم
قدرت و بزرگی
خدا رو ستایش کنید
کوه ها فرو می ریزند
و دریاها می غرند
اون هم فقط با اسم تو
 
من برای خوشی موقع کار میخونم
خوشی ای که به دست تو ایجاد میشه
تا ابد دوستت دارم
تا ابد می مونم
هیچ چیزی قابل قیاس
با وعده ی من در وجود تو
نیست
 
Submetido por minuch em Sexta-feira, 06/07/2012 - 07:59
Agradeceu 4 vezes
Convidados agradeceram 4 vezes
Inglês

Shout to the Lord

My Jesus, my Saviour
Lord there is none like You
All of my days I want to praise
The wonders of Your mighty love
 
My comfort, my shelter
Tower of refuge and strength
Let every breath, all that I am
 

Mais

Comentários