Πλαγίως

Inglês

Sideways

You know it ain't easy
For these thoughts here to leave me
There's no words to describe it
In French or in English
Cuz' diamonds they fade
And flowers they bloom
And I'm telling you

These feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
They've been knockin' me out late
Whenever you come around me
These feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
I keep thinking in a moment that
Time will take them away
But these feelings won't go away

These feelings won't go away

It ain't easy
For these thoughts here to leave me
There's no words to describe it
In French or in English
Cuz' diamonds they fade
(diamonds they fade)
And flowers they bloom
(flowers they bloom)
And I'm telling you

These feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
They've been knockin' me out late
Whenever you come around me
These feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
I keep thinking in a moment that
Time will take them away
These feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
I keep thinking in a moment that
Time will take them away
These feelings won't go away

These feelings won't go away

Diamonds they fade
Flowers they bloom
But, I'm telling you
I'm telling you
Diamonds they fade
Flowers they bloom
(Flowers they bloom)
I'm telling you
(I'm telling you)
I'm telling you
(I'm telling you)

These feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
They've been knockin' me out late
Whenever you come around me
These feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
I keep thinking in a moment that
Time will take them away
But, these feelings won't go away
They've been knockin' me sideways
I keep thinking in a moment that
Time will take them away
But, these feelings won't go away

These feelings won't go away
Nah, these feelings won't go away
These feelings won't go away

 Tentar alinhar
Grego

Πλαγίως

Ξέρεις, δεν είναι εύκολο
Για αυτές τις σκέψεις εδώ να με αφήσουν
Δεν υπάρχουν λόγια με το οποίο περιγράφεται
είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά
Επειδή διαμάντια ξεθωριάζουν
Και λουλούδια ανθίζουν
και εγώ σου λέω
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Με έχουν ρίξει κάτω τελευταία
όποτε έρχεσαι τριγύρω μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου
Κρατάω σκέψης σε μια στιγμή που
Ο χρόνος θα τους πάρει μακριά
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν

Δεν είναι εύκολο
Δεν υπάρχουν λόγια με το οποίο περιγράφεται
είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά
Επειδή διαμάντια ξεθωριάζουν(διαμάντια ξεθωριάζουν)
Και λουλούδια ανθίζουν (λουλούδια ανθίζουν)
και εγώ σου λέω
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Με έχουν ρίξει κάτω τελευταία
όποτε έρχεσαι τριγύρω μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου

Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν

Αλλά τα διαμάντια ξεθωριάζουν
και τα λουλούδια ανθίζουν
και εγώ σου λέω
και εγώ σου λέω
τα διαμάντια ξεθωριάζουν
και τα λουλούδια ανθίζουν
και εγώ σου λέω (και εγώ σου λέω
)
και εγώ σου λέω (και εγώ σου λέω
)
αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Με έχουν ρίξει κάτω τελευταία
όποτε έρχεσαι τριγύρω μου
αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως
Συνέχεια σκέφτομαι ότι την επόμενη στιγμή
θα τα πάρει ο χρόνος μακριά μου
Αυτά τα συναισθήματα δεν λένε να φύγουν
με χτυπούν πλαγίως

Submetido por askanoulis em Terça-feira, 12/06/2012 - 18:50
Comentários do autor:

Η μετάφραση έγινε όσο πιο πιστά με σκοπό να μην αλλοιώσει το νόημα στις περιπτώσεις που η λέξη προς λέξη μετάφραση δεν ήταν δυνατή.

Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
0
Seus pontos: Nenhum
Comentários
evfokas     julho 31st, 2012

knockin' me sideways > με πλαγιοκοπούν