Płowiejesz powoli (Slow Fade)

Inglês

Slow Fade

Be careful little eyes what you see
It's the second glance that ties your hands
As darkness pulls the strings
Be careful little feet where you go
For it's the little feet behind you that are sure to follow

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
It's a slow fade, it's a slow fade

Be careful little ears what you hear
When flattery leads to compromise,
The end is always near
Be careful little lips what you say
For empty words and promises lead broken hearts astray

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day

The journey from your mind to your hands
Is shorter than you're thinking
Be careful if you think you stand
You just might be sinking

It's a slow fade when you give yourself away
It's a slow fade when black and white have turned to gray
Thoughts invade, choices are made, a price will be paid
When you give yourself away
People never crumble in a day
Daddies never crumble in a day
Families never crumble in a day

Oh be careful little eyes what see
Oh be careful little eyes what you see
For the Father up above is looking down in love
Oh be careful little eyes what you see

Submetido por max_gontar em Terça-feira, 06/12/2011 - 09:20
See video
 Tentar alinhar
Polonês translation

Płowiejesz powoli

Bądźcie ostrożne oczęte na co patrzycie
To kolejne spojrzenie właśnie ​​wiąże ci ręce
W ciemność wciąga sznurami
Bądźcie ostrożne małe nóżki gdzie idziecie
Bo za tobą inne małe stopki podążą

Płowiejesz powoli, gdy oddajesz siebie
Płowiejesz powoli gdy czarno z białym zmienia się w szary
Inwazja myśli, wybory dokonywane, płacisz ceną
Gdy oddajesz siebie
Ludzie nigdy nie kruszą się przez dzień
Płowiejesz powoli, płowiejesz powoli

Bądźcie ostrożne uszka co słyszycie
Gdy pochlebstwo prowadzi do kompromisu
Koniec jest zawsze blisko
Bądźcie ostrożne usteczka co mówicie
Puste słowa i obietnice prowadzą złamane serca na manowce

Płowiejesz powoli, gdy oddajesz siebie
Płowiejesz powoli gdy czarno z białym zmienia się w szary
Inwazja myśli, wybory dokonywane, płacisz ceną
Gdy oddajesz siebie
Ludzie nigdz nie kruszą się przez dzień

Z umysłu do twych rąk
Podróż jest krótsza niż myślisz
Uważaj, jeśli myślisz że stoisz
Może już idziesz na dno

Płowiejesz powoli, gdy oddajesz siebie
Płowiejesz powoli gdy czarno z białym zmienia się w szary
Inwazja myśli, wybory dokonywane, płacisz ceną
Gdy oddajesz siebie
Ludzie nigdy nie kruszą się przez dzień
Tatusiowie nigdy nie kruszą się przez dzień
Rodziny nigdy nie kruszą się przez dzień

O tak, bądźcie ostrożne oczęte na co patrzycie
O tak, bądźcie ostrożne oczęte na co patrzycie
Bo Ojciec z miłością z wysoka patrzy
O tak, bądźcie ostrożne oczęte na co patrzycie

Submetido por Zherbman em Quarta-feira, 04/04/2012 - 01:57
Agradeceu 1 vez
Convidados agradeceram 1 vez
Mais traduções de "Slow Fade"
Inglês → Polonês - Zherbman
Comentários