اشباع شده (Soaked)

Inglês

Soaked

Soaked to the bone
Sink like a stone
Walk home alone
It’s not the first time, it’s not the worst crime
Your soul will be okay

When you’ve had enough
Searching for love
And you miss the touch
Of someone new

Burns by dreams
It’s never how it seems
Cold crushed esteem
Take shelter and hide forever
Your soul will be okay

And you’ve had enough
Searching for love
But you miss the touch
Of someone new

Ooooohh
Ooooohh

And you’ve had enough
Searching for love
But I miss the touch
Of someone new

Soaked to the bone
Sink like a stone
I will take you home
It’s not the first time, it’s not the worst crime
Our souls will be okay

Submetido por Mahtab_Persian em Quinta-feira, 01/09/2011 - 18:02
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

اشباع شده

تا استخونم خیس خوردم
مثل به تیکه سنگ ته دریا غرق شدم
تنهایی هم که دارم میرم خونه
اوووووولین بارم نیست
بدترین جرمم هم نیست
اینجوری روحت هم به ارامش میرسه
تازه به اندازه کافی هم کشیدی
از بس دنبال عشق گشتی
و فرصت آشنایی یه تازه وارد رو هم اینجوری از دست دادی
ینی از بس دنبال عشقت بودی که حتی اجازه ورود شخص جدیدی رو هم به زندگیت ندادی
با آتیش رویاهای پوچت سوختی
ولی هیچ موقع اینجور که به نظر میرسه نمیمونه
که همیشه یه ارج و قرب خشک و یخ و ساده باشه
یه سرپناه پیدا کن
و اونجا واسه همیشه قایم شو
اینجوری روحت هم به ارامش میرسه
تازه به اندازه کافی هم کشیدی
از بس دنبال عشق گشتی
و فرصت آشنایی یه تازه وارد رو هم اینجوری از دست دادی
تازه به اندازه کافی هم کشیدی
از بس دنبال عشق گشتی
و فرصت آشنایی یه تازه وارد رو هم اینجوری از دست دادی
تا استخونم خیس خوردم
مثل به تیکه سنگ ته دریا غرق شدم
بزا من باشم که میبرمت خونه
اوووووولین بارم نیست
بدترین جرمم هم نیست
اینجوری روح جفتمون به ارامش میرسه

Submetido por parsona em Terça-feira, 15/11/2011 - 10:12
Agradeceu 3 vezes
Usuário
Persian_Glamberts2 anos 51 semanas
Convidados agradeceram 2 vezes
5
Seus pontos: Nenhum Média: 5 (1 votar)
UsuárioPostado à
Persian_Glamberts2 anos 51 semanas
5
Comentários
Persian_Glamberts     dezembro 2nd, 2012
5

bravo..\m/