به آرامی [ Suave (Kiss Me) ]

Tradução para Persa

به آرامی

به آرامی منو ببوس
من حاضرم هر کاری بکنم
اگه منو با خودت ببری
 
به آرومی منو ببوس
من تو رو مجبور میکنم هر کاری بکنی
اگه تو رو با خودم ببرم
 
من پر از اشتیاقم و اشتیاقمو نگه میدارم
ولی تو خیلی بی تفاوت بودی
من خیلی منتظر بودم تا تو هم مشتاق بشی
و تو هم میتونی اینو تو خودت نگه داری
فقط بگو منو میخوای و کاری کن باور کنم
 
من میخوام ب ب برم
نمیذارم تو ب ب بری
هی خانم ، قلبتو بده به من
قلبتو بده به من دوباره
 
من میخوام ب ب برم
نمیذارم تو ب ب بری
هی خانم ، قلبتو بده به من
قلبتو بده به من دوباره
 
به آرامی منو ببوس
من حاضرم هر کاری بکنم
اگه منو با خودت ببری
 
به آرومی منو ببوس
من تو رو مجبور میکنم هر کاری بکنی
اگه تو رو با خودم ببرم
 
به آرامی منو ببوس
من حاضرم هر کاری بکنم
اگه منو با خودت ببری
 
به آرومی منو ببوس
من تو رو مجبور میکنم هر کاری بکنی
اگه تو رو با خودم ببرم
 
(پیتبول)
اینجوری که تکون میخوری-آروم آروم
منو مجبور میکنی که بگم-آروم آروم
عزیزم برو جلو - آروم آروم
حالا شروع کن عزیزم-آروم آروم
 
اینجوری که تکون میخوری-آروم آروم
منو مجبور میکنی که بگم-آروم آروم
عزیزم برو جلو - آروم آروم
حالا شروع کن عزیزم-آروم آروم
 
(موهمبی)
بهم بگو صبح بخیر
تا من بشنومش
بیا فقط با هم صادق باشیم ، ای بهترین من
 
Submetido por asbekhalkhali em Terça-feira, 05/06/2012 - 01:01
Agradeceu 9 vezes
Usuário
media-alone girl4 anos 27 semanas
Convidado4 anos 30 semanas
Convidados agradeceram 7 vezes
Espanhol

Suave (Kiss Me)

[Chorus]
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 

Mais

Comentários