به آرامی [ Suave (Kiss Me) ]

Espanhol

Suave (Kiss Me)

[Chorus]
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 
[Pitbull]
It's like deja vu baby, dale!
 
[Nayer]
I know you craving, and I can save it
You’ve been so patient
And I’ve been waiting, for you to take it
And you can keep it
Just say you need me, make me believe it
 
I wanna go-o-o
Can’t let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez
 
I wanna go-o-o
Can’t let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez
 
[Chorus]
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 
[Pitbull]
The way you moving (suave)
Makes me say (suave)
Go head baby (suave)
Do it my babe (suave)
 
The way you moving (suave)
Makes me say (suave)
Go head baby (suave)
Do it my babe (suave)
 
[Mohombi]
Tell me you want it
So I can get it
Let’s just be honest, you are the finest
Got you surrounded, baby surrender
Don’t make me hunt you, I know you want to
 
I wanna go-o-o
Can’t let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez
 
I wanna go-o-o
Can’t let you go-o-o
Hey mami, damelo otra vez
Da-da-damelo otra vez
 
[Chorus]
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 
[Pitbull]
Mohombi, Nayer, Pitbull, FIRE
This is revolution in music and we cause riots
Yeah, just try us
Double domination
And everybody knows that me no liar
Redone, have them sent a one billion year
And here’s my wire
 
Armandito, tremenda gente
Tenemos siempre calle elegante y decente
Esta noche vamos hacer el amor
Ya tu sabe bebita suavemente
 
I want you to lose your mind, lose control
What before, lose it man
Cause I know that to win big
You gotta be ready to lose it all, dale!
 
[Chorus]
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 
Suavemente, besame
I’m ready to do whatever
If you take me away
 
Suavemente, besame
I’ll make you do whatever
If I take you away
 
Submetido por you_little_spy em Sábado, 27/08/2011 - 15:03
Última edição feita por Zolos em Segunda-feira, 15/08/2016 - 17:44
videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

به آرامی

به آرامی منو ببوس
من حاضرم هر کاری بکنم
اگه منو با خودت ببری
 
به آرومی منو ببوس
من تو رو مجبور میکنم هر کاری بکنی
اگه تو رو با خودم ببرم
 
من پر از اشتیاقم و اشتیاقمو نگه میدارم
ولی تو خیلی بی تفاوت بودی
من خیلی منتظر بودم تا تو هم مشتاق بشی
و تو هم میتونی اینو تو خودت نگه داری
فقط بگو منو میخوای و کاری کن باور کنم
 
من میخوام ب ب برم
نمیذارم تو ب ب بری
هی خانم ، قلبتو بده به من
قلبتو بده به من دوباره
 
من میخوام ب ب برم
نمیذارم تو ب ب بری
هی خانم ، قلبتو بده به من
قلبتو بده به من دوباره
 
به آرامی منو ببوس
من حاضرم هر کاری بکنم
اگه منو با خودت ببری
 
به آرومی منو ببوس
من تو رو مجبور میکنم هر کاری بکنی
اگه تو رو با خودم ببرم
 
به آرامی منو ببوس
من حاضرم هر کاری بکنم
اگه منو با خودت ببری
 
به آرومی منو ببوس
من تو رو مجبور میکنم هر کاری بکنی
اگه تو رو با خودم ببرم
 
(پیتبول)
اینجوری که تکون میخوری-آروم آروم
منو مجبور میکنی که بگم-آروم آروم
عزیزم برو جلو - آروم آروم
حالا شروع کن عزیزم-آروم آروم
 
اینجوری که تکون میخوری-آروم آروم
منو مجبور میکنی که بگم-آروم آروم
عزیزم برو جلو - آروم آروم
حالا شروع کن عزیزم-آروم آروم
 
(موهمبی)
بهم بگو صبح بخیر
تا من بشنومش
بیا فقط با هم صادق باشیم ، ای بهترین من
 
Submetido por asbekhalkhali em Terça-feira, 05/06/2012 - 01:01
Comentários