Suus

Albanês

Suus

Në këtë botë, dashuria s’jeton më
Koha më për ne s'ka kohë, jo
Jo, oh
Jo… oh…
Koha më për ne s'ka kohë

Ateron aeroplani im
Në pistë pa drita të shpirtit tënd.
Me bërryla ngjiten sot
Ata që dje s’jetonin dot.

Por të djeshmet s’kanë rëndësi
Nga detra të trazuar u përpinë
Oh të nesërmet nuk do të sjellin gjë,
Veç shpresë pa shpresë e marrëzi

Më lerni të qaj… qaj… qaj…
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani

Më lerni të qaj… qaj… qaj…
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani

Më lerni të qaj… qaj… qaj…
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani
Se këtë gjë, më së miri di ta bëj tani

Submetido por jesse em Domingo, 08/01/2012 - 18:07
Last edited by Miley_Lovato on Sábado, 13/06/2015 - 23:26
Comentários do remetente:

See video
 Tentar alinhar
Italiano translation

Suus

In questo mondo, non esiste più l'amore
il tempo, non ha più tempo per noi, no
no, oh
no... oh...
il tempo, non ha più tempo per noi.

Atterra il mio aeroplano
sulla pista senza luci della tua anima
oggi con i "gomiti" attaccati*,
coloro che ieri non potevano vivere*

ma il passato non ha importanza
è stato divorato dai mari mossi
Oh, il domani non porterà nulla
solo speranze senza speranze e follia

Lasciatemi piangere...piangere...piangere
Perchè questo è il meglio che posso fare per ora
Perchè questo è il meglio che posso fare per ora

Lasciatemi piangere...piangere...piangere
Perchè questo è il meglio che posso fare per ora
Perchè questo è il meglio che posso fare per ora

Lasciatemi piangere...piangere...piangere
Perchè questo è il meglio che posso fare per ora
Perchè questo è il meglio che posso fare per ora

Submetido por atomin em Terça-feira, 14/02/2012 - 13:58
Comentários do autor:

Il titolo della canzone "Suus" è in latino e non ne conosco il significato

* Con "gomiti" intende "ali"
* I due versi si riferiscono agli aerei che appunto una volta non esistevano.

Agradeceu 16 vezes
Usuário
AlbanianAlps3 anos 40 semanas
Convidados agradeceram 15 vezes
Rona Nishliu: Top 6
UsuárioPostado à
AlbanianAlps3 anos 40 semanas
5
Comentários