Мислам на тебе (Thinking of You)

Inglês

Thinking of You

Comparisons are easily done
Once you've had a taste of perfection
Like an apple hanging from a tree
I picked the ripest one
I still got the seed

You said move on
Where do I go
I guess second best
Is all I will know

Cause when I'm with him
I am thinking of you
Thinking of you
What you would do if
You were the one
Who was spending the night
Oh I wish that I
Was looking into your eyes

You're like an Indian summer
In the middle of winter
Like a hard candy
With a surprise center
How do I get better
Once I've had the best
You said there's
Tons of fish in the water
So the waters I will test

He kissed my lips
I taste your mouth
He pulled me in
I was disgusted with myself

Cause when I'm with him
I am thinking of you
Thinking of you
What you would do if
You were the one
Who was spending the night
Oh I wish that I
Was looking into...

You're the best
And yes I do regret
How I could let myself
Let you go
Now the lesson's learned
I touched it I was burned
Oh I think you should know

Cause when I'm with him
I am thinking of you
Thinking of you
What you would do if
You were the one
Who was spending the night
Oh I wish that I
Was looking into your eyes
Looking into your eyes
Looking into your eyes
Oh won't you walk through
And bust in the door
And take me away
Oh no more mistakes
Cause in your eyes I'd like to stay...
stay....

See video
 Tentar alinhar
Macedônio translation

Мислам на тебе

Споредбите лесно се прават
кога еднаш сте го вкусиле вкусот на перфекцијата
Како јаболко што виси на дрво
Јас ги одбирав најскапаните
И сепак го земав семето

Ми рече следи ме
каде и да одам
Предпоставувам така е најдобро
Тоа е се што ќе знам

Затоа што кога сум со него
Јас мислам на тебе
Мислам на тебе
Што би направил ако
Ти беше тој
Кој што ја поминал ноќта
Ох посакувам јас да го гледав тоа во твоите очи

Ти си како Индиско лето
Во среде зима
Како тврда бомбона
Со изненадување
Како да бидам подобра
Кога веќе еднаш сум имала најдобро
Ти рече има
Тони риба во водата
Па водата ќе ја испорбам

Тој ми ги бакна усните
Јас ги вкусив твојата уста
Тој направи да се чувствувам
Згрозена од самата себе

Затоа што кога сум со него
Јас мислам на тебе
Мислам на тебе
Што би направил ако
Ти беше тој
Кој што ја поминал ноќта
Ох посакувам јас да го гледав тоа во...

Ти си најдобар
И ДА јас зажалив
Како можев да си дозволам
Да оставам да си заминаш
Сега лекцијата е научена
Го допрев тоа и бев изгорена
Ох мислам дека треба да знаеш

Затоа што кога сум со него
Јас мислам на тебе
Мислам на тебе
Што би направил ако
Ти беше тој
Кој што ја поминал ноќта
Ох посакувам јас да го гледав тоа во твоите очи
Гледав во твоите очи
Гледав во твоите очи
Ох нема да заминеш низ вратата
И да ме земеш
Ох нема повеќе да грешам
Зошто во твоите очи сакам да останам, останам...

Submetido por MoniStan em Sábado, 07/07/2012 - 21:40
Comentários