تا تو یودی

Inglês

Till There was You

There were bells on a hill
But I never heard them ringing
No I never heard them at all
Till there was you

There were birds in the sky
But I never saw them winging
No I never saw them at all
Till there was you

Then there was music and wonderful roses
They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew

There was love all around
But I never heard it singing
No I never heard it at all
Till there was you

Then there was music and wonderful roses
They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew

There was love all around
But I never heard it singing
No I never heard it at all
Till there was you

Till there was you

Vídeo
See video
 Tentar alinhar
Persa

تا تو یودی

روی تپه زنگوله هایی بود
که من هیچوقت صدای زنگ آنها رو نشنیدم
نه من اصلا آنها را نشنیدم
تا وقتی تو بودی

پرنده ها توی آسمان بودند
اما من هیچوقت بال زدن آنها را ندیدم
نه من اصلا آنها را ندیدم
تا تو بودی

موزیک و گل های رز شگفت آوری وجود داشت
که به من میگن هنگام سپیده دم در عطر دلپذیر چمن زار

همه جا عشق وجود داشت
اما من هیچوقت صدای آواز خواندنش را نشنیدم
اصلا نشنیدم
تا تو بودی

موزیک و گل های رز شگفت آوری وجود داشت
که به من میگن هنگام سپیده دم در عطر دلپذیر چمن زار

همه جا عشق وجود داشت
اما من هیچوقت صدای آواز خواندنش را نشنیدم
اصلا نشنیدم
تا تو بودی

تا وقتی که تو بودی

Submetido por firooze68 em Sexta-feira, 03/08/2012 - 20:20
Agradeceu 2 vezes
Convidados agradeceram 2 vezes
0
Seus pontos: Nenhum
Comentários