Muse - Time Is Running Out ( Tradução para Vietnamita)

Tradução para Vietnamita

Thời Gian Của Chúng Ta Đang Cạn Dần

Tôi nghĩ tôi đang chết đuối
Ngạt thở
Tôi muốn phá vỡ lời nguyền này
Thứ mà cô đã tạo ra
 
Cô là thứ gì đó thật đẹp đẽ
Một sự mâu thuẫn
Tôi muốn chơi trò chơi
Tôi muốn sự ma sát
 
Cô sẽ là cái chết của tôi
Cô sẽ là cái chết của tôi
 
Chôn nó
Tôi sẽ không để cô chôn nó đi
Tôi sẽ không để cô giấu nó đi
Tôi sẽ không để cô giết nó đi
 
Thời gian của chúng ta đang cạn dần
Thời gian của chúng ta đang cạn dần
Cô không thể đè nó xuống dưới lòng đất
Cô không thể làm nó dừng gào lên
 
Tôi đã muốn tự do
Bị trói buột và giới hạn
Tôi đã cố gắng để ruồng bỏ cô
Nhưng tôi đã nghiện rồi
 
Giờ thì cô biết tôi đã mắc bẫy
Cảm giác của hưng phấn
Cô chưa bao giờ mơ đến việc
Phá bỏ sự mê muội này
 
Cô sẽ vắt kiệt sự sống ra khỏi tôi
 
Chôn nó
Tôi sẽ không để cô chôn nó đi
Tôi sẽ không để cô giấu nó đi
Tôi sẽ không để cô giết nó đi
 
Thời gian của chúng ta đang cạn dần
Thời gian của chúng ta đang cạn dần
Cô không thể đè nó xuống dưới lòng đất
Cô không thể làm nó dừng gào lên
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
 
Cô sẽ vắt kiệt sự sống ra khỏi tôi
 
Chôn nó
Tôi sẽ không để cô chôn nó đi
Tôi sẽ không để cô giấu nó đi
Tôi sẽ không để cô giết nó đi
 
Thời gian của chúng ta đang cạn dần
Thời gian của chúng ta đang cạn dần
Cô không thể đè nó xuống dưới lòng đất
Cô không thể làm nó dừng gào lên
Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?
 
Adicionado por Nắng em Sexta-feira, 16/10/2015 - 18:45
Comentários do autor:

Our time is...♫♪♫♪♫♪♫♪

Inglês

Time Is Running Out

Comentários