Ώρα να πούμε αντίο (One more time) [ Time To Say Goodbye ]

Inglês

Time To Say Goodbye

When I think about your empty promises
All the lies you said to me about you
Makes it easier for me to realise
That I'm better off living without you

I will tell you once
I will tell you twice
You have got a heart as cold as ice
I've got nothing left tears are running dry
I believe its time to say goodbye

All the sleepless night that I have wasted
Trying to find a reason to forgive you
And after all the things that you have said and never done
How do you expect me to believe you

I will tell you once
I will tell you twice
You have got a heart as cold as ice
I've got nothing left tears are running dry
I believe its time to say goodbye

I will tell you once
I will tell you twice
You have got a heart as cold as ice
I've got nothing left tears are running dry
I believe its time to say goodbye

Y'Allh mia fora,
Prepi na sou po,
Po ste' ephtani na se symphoro
A Thelis kai gyo,
Na ma ste kala,
Ma the prote se nia, N'Magapas

I will tell you once
I will tell you twice
You have got a heart as cold as ice
I've got nothing left tears are running dry
I believe its time to say goodbye

I will tell you once
I will tell you twice
You have got a heart as cold as ice
I've got nothing left tears are running dry
I believe its time to say goodbye

Submetido por Apapios em Quinta-feira, 02/06/2011 - 15:22
See video
 Tentar alinhar
Grego translation

Ώρα να πούμε αντίο (One more time)

Όταν σκέφτομαι τις άδειες υποσχέσεις σου
Όλα τα ψέματα που μου είπες για τον εαυτό σου
Μου είναι πιο εύκολο να καταλάβω
Ότι είμαι καλύτερα χωρίς εσένα

Θα στο πω μια
Θα στο πω δύο
Έχεις καρδιά τόσο κρύα όσο ο πάγος
Δεν μου έχει μείνει τίποτα, τα δάκρυα στεγνώνουν
Πιστεύω ότι είναι ώρα να πούμε αντίο

Όλες οι άυπνες νύχτες που έχω χαραμίσει
Προσπαθώντας να βρω ένα λόγο για να σε συγχωρήσω
Και μετά απ' όλα αυτά που έχεις πει και οτέ δεν έχεις κάνει
Πώς θέλεις να σε πιστέψω

Θα στο πω μια
Θα στο πω δύο
Έχεις καρδιά τόσο κρύα όσο ο πάγος
Δεν μου έχει μείνει τίποτα, τα δάκρυα στεγνώνουν
Πιστεύω ότι είναι ώρα να πούμε αντίο

Θα στο πω μια
Θα στο πω δύο
Έχεις καρδιά τόσο κρύα όσο ο πάγος
Δεν μου έχει μείνει τίποτα, τα δάκρυα στεγνώνουν
Πιστεύω ότι είναι ώρα να πούμε αντίο

One more time,
I must tell you,
that forgiving you is not enough
If you want both of us,
To be ok,
Firstly learn to love yourself

Θα στο πω μια
Θα στο πω δύο
Έχεις καρδιά τόσο κρύα όσο ο πάγος
Δεν μου έχει μείνει τίποτα, τα δάκρυα στεγνώνουν
Πιστεύω ότι είναι ώρα να πούμε αντίο

Θα στο πω μια
Θα στο πω δύο
Έχεις καρδιά τόσο κρύα όσο ο πάγος
Δεν μου έχει μείνει τίποτα, τα δάκρυα στεγνώνουν
Πιστεύω ότι είναι ώρα να πούμε αντίο

Submetido por sora14 em Quarta-feira, 06/06/2012 - 09:54
Agradeceu 2 vezes
Usuário
Miley_Lovato3 anos 24 semanas
Effily3 anos 24 semanas
Mais traduções de "Time To Say Goodbye"
Inglês → Grego - sora14
4
UsuárioPostado à
Miley_Lovato3 anos 24 semanas
4
Comentários