دوباره با هم (Together Again)

Persa translation

دوباره با هم

Versões: #1#2

هیچوقت فکر نمیکردم امروز ترکت کنم
خیلی تنهام و متعجبم که چرا چنین حسی دارم
دنیای بزرگیه
آیا عشق میتونه یه روزی من رو به خونه پیش تو
برسونه؟

ما دوباره با هم خواهیم بود
در آخر همه ش یه رویاست
ما دوباره با هم خواهیم بود

ترسهای زیادی توی ذهنم غوطه ور بودند
هیچکس حتی خواب رازهایی که ما پیدا کردیم نمیدید

من دنیایی پیدا کرده م که توش عشق و رویاها و تاریکی با هم برخورد میکنند
شاید این بار بتونیم دنیای نابود شده مون رو ترک کنیم

ما دوباره با هم خواهیم بود
در آخر همه ش یه رویاست

Submetido por minuch em Quinta-feira, 09/02/2012 - 07:49
Agradeceu 2 vezes
Usuário
AN60SH3 anos 19 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
Inglês

Together Again

See video
Comentários