دوباره با هم (Together Again)

Inglês

Together Again

 

Never thought that I'd be leaving you today
So alone and wondering why I feel this way
So wide the world
Can love remember how to get me home to you
Someday

We'll be together again
All just a dream in the end
We'll be together again

So many fears were swimming around and around in my mind
Who would have dreamed the secrets we would find

I've found a world where love and dreams and darkness all collide
Maybe this time we can leave our broken world behind

We'll be together again
All just a dream in the end

Submetido por Miley_Lovato em Domingo, 27/11/2011 - 19:04
Last edited by Miley_Lovato on Quarta-feira, 19/06/2013 - 09:51
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

دوباره با هم

Versões: #1#2

هیچوقت فکر نمیکردم امروز ترکت کنم
خیلی تنهام و متعجبم که چرا چنین حسی دارم
دنیای بزرگیه
آیا عشق میتونه یه روزی من رو به خونه پیش تو
برسونه؟

ما دوباره با هم خواهیم بود
در آخر همه ش یه رویاست
ما دوباره با هم خواهیم بود

ترسهای زیادی توی ذهنم غوطه ور بودند
هیچکس حتی خواب رازهایی که ما پیدا کردیم نمیدید

من دنیایی پیدا کرده م که توش عشق و رویاها و تاریکی با هم برخورد میکنند
شاید این بار بتونیم دنیای نابود شده مون رو ترک کنیم

ما دوباره با هم خواهیم بود
در آخر همه ش یه رویاست

Submetido por minuch em Quinta-feira, 09/02/2012 - 07:49
Agradeceu 2 vezes
Usuário
AN60SH2 anos 49 semanas
Convidados agradeceram 1 vez
Comentários