הלא-נסלח 2 (The Unforgiven II)

Inglês

The Unforgiven II

Lay beside me, tell me what they've done
Speak the words I want to hear, to make my demons run
The door is locked now, but it's open if you're true
If you can understand the me, than I can understand the you.
 
Lay beside me, under wicked sky
Through black of day, dark of night, we share this pair of lives
The door cracks open, but there's no sun shining through
Black heart scarring darker still, but there's no sun shining through
No, there's no sun shining through
No, there's no sun shining
 
What I've felt, what I've known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?
 
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there?, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven too?
 
Come lay beside me, this won't hurt I swear
She loves me not, she loves me still, but she'll never love again
She lay beside me, but she'll be there when I'm gone
Black heart scarring darker still, yes she'll be there when I'm gone
Yes, she'll be there when I'm gone
Dead sure she'll be there!
 
What I've felt, what I've known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?
 
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there?, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven too?
 
(Solo)
 
Lay beside me, tell me what I've done
The door is closed, so are your eyes
But now I see the sun, now I see the sun
Yes now I see it!
 
What I've felt, what I've known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?
 
What I've felt, what I've known
So sick and tired, I stand alone
Could you be there?, 'cause I'm the one who waits,
The one who waits for you
 
Oh what I've felt, what I've known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?
(So I dub thee unforgiven)
 
Oh, what I've felt
Oh, what I've known!
 
I take this key (never free)
And I bury it (never me) in you
Because you're unforgiven too
 
Never free
Never me
'Cause you're unforgiven too!
 
Submetido por kaspiyan_05 em Domingo, 13/03/2011 - 12:20
Última edição feita por Higgs Boson em Segunda-feira, 15/06/2015 - 09:34
Comentários do remetente:

Perfect...

videoem: 
Alinhar parágrafos
Tradução para Hebraico

הלא-נסלח 2

שכבי לצדי, ספרי לי מה הם עשו
אמרי את המילים שאני רוצה לשמוע, כדי לגרום לשדים שלי לרוץ
הדלת נעולה עכשיו, אבל היא פתוחה אם את נאמנה
אם תוכלי להבין את האני, אוכל להבין את האת.
 
שכבי לצדי, תחת שמיים מרושעים
לאורך שחור היום, חושך הלילה, אנו חולקים את זוג החיים הזה
הדלת נפתחת, אבל אור שמש אינו זורח מבעד לפתח
לא, אור שמש אינו זורח
לא, אור שמש אינו זורח
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים, להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
חולה ועייף, אני עומד לבדי
תוכלי להיות שם? כי אני מי שמחכה לך
או שגם את לא נסלחת?
 
שכבי לצדי, אני נשבע שזה לא יכאב
היא לא אוהבת אותי, היא עדיין אוהבת אותי, אך היא לעולם לא תאהב שוב
היא שכבה לצדי, אבל היא תהיה שם כשאני אעזוב
לב שחור מתצלק ואפל עוד יותר, אך היא תהיה שם כשאני אעזוב
כן, היא תהיה שם כשאני אעזוב
בטוח שהיא תהיה שם!
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים, להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
חולה ועייף, אני עומד לידי
תוכלי להיות שם? כי אני מי שמחכה לך
או שגם את לא נסלחת?
 
(סולו)
 
שכבי לצדי, תגידי לי מה עשיתי
הדלת סגורה, וגם העיניים שלך
אבל עכשיו אני רואה את השמש, עכשיו אני רואה את השמש
כן, עכשיו אני רואה אותה!
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים, להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
 
מה שהרגשתי, מה שידעתי
כל כך חולה ועייף, אני עומד לבדי
תוכלי להיות שם? כי אני מי שמחכה.
מי שמחכה לך
 
הו, מה שהרגשתי, מה שידעתי
להפוך את הדפים להפוך את האבן
מאחורי הדלת, שאפתח אותה בשבילך?
(אני מכריז שאתה לא נסלח)
 
מה שהרגשתי
מה שידעתי!
 
אני לוקח את המפתח הזה (לעולם לא חופשי)
ואני קובר אותו (לעולם לא אני) בתוכך
כי גם את לא נסלחת
 
לעולם לא חופשי
לעולם לא אני
כי גם את לא נסלחת!
 
Submetido por ZorseRider em Terça-feira, 24/04/2012 - 19:39
Por favor, ajuda a traduzir "The Unforgiven II"
Comentários