راهی به ابدیت (Way to eternity)

Tradução para Persa

راهی به ابدیت

ما به دنبال یک کمک کننده هستیم،اگر تو نه،پادشاه...
خدای الهی،پاینده ی مقدس،خدای بخشنده
نجات دهنده،ما را آگاهانه به دست مرگ بسپار
 
Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:34
Latim

Way to eternity

...quem quaerimus adjutorem, nisi te, Domine...
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne tradas nos
 
Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:29
Última edição feita por Green_Sattva em Quarta-feira, 29/06/2016 - 12:17
UsuárioPostado à
mahsa5 anos 31 semanas
5
Comentários