راهی به ابدیت (Way to eternity)

Latim

Way to eternity

...quem quaerimus adjutorem, nisi te, Domine...
Sancte Deus, Sancte fortis, Sancte
misericors Salvator, amarae morti ne tradas nos
 
Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:29
Última edição feita por Green_Sattva em Quarta-feira, 29/06/2016 - 12:17
Alinhar parágrafos
Tradução para Persa

راهی به ابدیت

ما به دنبال یک کمک کننده هستیم،اگر تو نه،پادشاه...
خدای الهی،پاینده ی مقدس،خدای بخشنده
نجات دهنده،ما را آگاهانه به دست مرگ بسپار
 
Submetido por masih em Domingo, 21/08/2011 - 23:34
Comentários