هیچ وقت بهم نمی رسیم (We Are Never Ever Getting Back Together)

Inglês

We Are Never Ever Getting Back Together

 

I remember when we broke up the first time
Saying "this is it, I've had enough" cause like
We hadn't seen each other in a month
When you said you needed space... what?
Then you come around again and say
"Baby, I miss you and I swear
I'm gonna change. Trust me"
Remember how that lasted for a day?
I say "I hate you," we break up, you call me... I love you.

Oooh we called it off again last night
But oooh, this time I'm telling you, I'm telling you

We are never ever ever... getting back together
We are never ever ever... getting back together
You go talk to your friends,
Talk to my friends, talk to me
But we are never ever ever ever... getting back together

Like ever...

I'm really gonna miss you picking fights
And me falling for it, screaming that I'm right
And you would hide away and find your peace of mind
With some indie record that's much cooler than mine

Oooh you called me up again tonight
But Oooh, this time I'm telling you, I'm telling you

We are never ever ever... getting back together
We are never ever ever... getting back together
You go talk to your friends,
Talk to my friends, talk to me
But we are never ever ever ever... getting back together

I used to think that we were forever, ever
And I used to say "never say never..."

...so, he calls me up, and he's like, "I still love you,"
And I'm like, I mean this is exhausting.
You know, like we are never getting back together.
Like, ever.

We are never ever ever... getting back together
We are never ever ever... getting back together
You go talk to your friends,
Talk to my friends, talk to me
But we are never ever ever ever... getting back together

We, ooh... getting back together
We, ooh... getting back together

You go talk to your friends
Talk to my friends, talk to me
But we are never ever ever ever... getting back together

Submetido por ReadyToGo em Terça-feira, 14/08/2012 - 08:46
Last edited by sora14 on Segunda-feira, 14/04/2014 - 11:47
See video
 Tentar alinhar
Persa translation

هیچ وقت بهم نمی رسیم

Versões: #1#2

وقتی یادم میاد برای اولین بار تمومش کردیم
به نطر میاد این کافی همین قدر که
به مدت یک ماه هم دیگرو ندیدم
وقتی که گفتی نیاز داری جدا بشی چی؟
دوباره برگشتیو گفتی دلم برات تنگ شده قسم می خورم تغیر کنم
گفتی بهم اعتماد کن
یادته فقط بری یه روز بود
بهت گفتم ازت بدم میاد تمومش کنیم تو گفتی دوست دارم
دیشب دوباره رابطه مونو بهم زدیم اما
این دفه بهت دارم میگم
هیچ وقت بهم نمی رسیم

تو با دوستات حرف زدی دوستای من با من حرف زدن
ولی ما هیچ وقت بهم نمی رسیم

من دلم برای یه دعوا با تو تنگ شده
من ها لا داد می زنم حق با منه
تو پنهان می شوی و پیدا می کنی تکه از وجود منو
با ترانه های من که بهتر از وجود منن

دیشب به من زنگ زدی

من فکر می کردم همیشه با همیم
و همیشه مگفتم نگو نه
اون به من زنگ زده و میگه هنوز دوست دوست دارم
من دوست دارم بگم این غیر قابل تحمله

Submetido por amir.hajiaboly em Quarta-feira, 15/08/2012 - 19:04
Agradeceu 10 vezes
Convidados agradeceram 10 vezes
Comentários
Alice Cullen     outubro 6th, 2012

اصلا جالب ترجمه نکرده بودی عزیزم.