ویسکی در خمره (Whiskey In The Jar)

Tradução para Persa

ویسکی در خمره

همانطور که داشتم
از کوههای کرک و کری بالا میرفتم
کاپیتان فارل را دیدم
که پولهایش را میشمرد
اول تفنگ
و بعد خنجرم را آماده کردم
گفتم یا بایست و پولهایت را تحویل بده
یا ابلیس جانت را میگیرد
 
من تمام پولهایش را گرفتم و
پولهای خیلی قشنگی بود!!
آری من تمام پولهایش را گرفتم،
و برای مولی بخانه آوردم
او قسم خوردکه دوستم خواهد داشت
و هرگز ترکم نخواهد کرد
ولی شیطان آن زن را گرفت،
می دانی برای اینکه او براحتی مرا گول زد
 
موشا دارد دم ادو دم ادا مینوازد!!
برای پدرم دست بزنید
برای پدرم دست بزنید
ویسکی در خمره است
مست و خسته
به اطاق مولی رفتم
پولهایم را با خود برده بودم
و اصلا از خطر خبری نداشتم
حدود شش یا هفت قدم
کاپیتان فارل برداشت
من پریدم و تفنگ را آتش کردم
و با هردو لولش شلیک کردم
 
موشا دارد دم ادو دم ادا مینوازد!!
برای پدرم دست بزنید
برای پدرم دست بزنید
ویسکی در خمره است
 
حالا بعضی انسانها ماهیگیری
و بعضی شکار پرنده را دوست دارند
و بعضی ها دوست دارند صدای غرش گلوله توپ را بشنوند
من ، من دوست دارم بخوابم
بخصوص در اطاق مولی
ولی من اینجا در زندانم
اینجا هستم در قل و زنجیر، بله!
 
Submetido por esther_ster em Terça-feira, 27/03/2012 - 13:22
Agradeceu 4 vezes
Usuário
orkideh4 anos 52 semanas
Convidados agradeceram 3 vezes
Inglês

Whiskey In The Jar

As I was going over
The Cork and Kerry mountains
I saw Captain Farrell
And his money he was counting
I first produced my pistol
And then produced my rapier
I said "Stand and deliver
Or the devil he may take you"
 

Mais

Comentários
orkideh     março 27th, 2012

!واو
عالي بود